Terug naar het overzicht

Gemeente verlengt BIZ De Hoogerwerf en De Bosschen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag bracht wethouder Paul Boogaard (Economie) een bezoek aan Oud-Beijerland en overhandigde een taart aan Jaco Sterk (voorzitter BIZ De Bosschen) en Erik Klop (voorzitter BIZ De Hoogerwerf). Aanleiding is het verlengen van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) op bedrijventerreinen De Hoogerwerf en De Bosschen tot en met eind 2025. Vorig jaar stemde de gemeenteraad al in met de verlenging waarna beide voorzitters met een draagvlakmeting de goedkeuring van de eigen achterban kregen.

Gerichte investeringen

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Ondernemers op bedrijventerrein De Hoogerwerf en De Bosschen in Oud-Beijerland werkten vorig jaar in samenwerking met adviesbureau Samen Meer Waarde de BIZ plannen uit. De gemeenteraad ging vervolgens akkoord met de verordening voor de uitvoeringsovereenkomsten van deze plannen. 

Veel draagvlak

Per locatie volgde een draagvlakmeting om te toetsen of de ondernemers in de BIZ daadwerkelijk bereid zijn om de BIZ-bijdrage te betalen. Afgelopen maand vonden beide draagvlakmetingen plaats en werd duidelijk dat de ondernemers bereid zijn een bijdrage te betalen om de plannen te realiseren.  Op bedrijventerrein De Hoogerwerf was maar liefst 97% van de uitgebrachte stemmen voor het verlengen van de BIZ. Voor bedrijventerrein De Bosschen lag dat percentage op 95%. Notaris van Dorst-Dijkers uit Maasdam controleerde het verloop van de stemming en maakte het proces-verbaal. Hierdoor is bepaald dat zowel BIZ De Hoogerwerf als BIZ De Bosschen worden verlengd tot en met 31 december 2025.

V.l.n.r. Erik Klop (voorzitter BIZ De Hoogerwerf), Paul Boogaard (wethouder Economie), Annelijn de Bakker (accountmanager bedrijven Gemeente Hoeksche Waard), Mark Stoopman (bestuurslid BIZ De Hoogwerf), Boyd Bartels (Samen Meer Waarde).
V.l.n.r. Boyd Bartels (Samen Meer Waarde), Jaco Sterk (voorzitter BIZ De Bosschen), Paul Boogaard (wethouder Economie), Annelijn de Bakker (accountmanager bedrijven Gemeente Hoeksche Waard).