Terug naar het overzicht

Gemeente stemt voorlopig in met bouwinitiatief voor starters in Zuid-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De locatie Koninginneweg 17-21 in Zuid-Beijerland krijgt mogelijk een nieuwe invulling. Het college van burgemeester en wethouders sprak onlangs de intentie uit om voorlopig medewerking te verlenen aan de bouwplannen van een initiatiefnemer.

Voorlopige woningbouwplan: 10 appartementen voor starters

Gemeente en initiatiefnemer gaan met elkaar in gesprek over een voorlopig ontwikkelplan. Het plan is om van 2 bestaande woningen en een verouderde schuur, 2 kleinschalige appartementengebouwen met in totaal 10 woningen, te maken. In de appartementengebouwen komt ruimte voor 5 appartementen op de begane grond en 5 appartementen op de 1e verdieping. De appartementen op de begane grond krijgen een tuin. Het plan voorziet ook in het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein en groen. De woningen zijn bedoeld voor starters.

Wethouder Van Leenen: ”Als gemeente stellen we als voorwaarde dat de ontwikkelaar het gesprek met de omwonenden voorafgaand aan de bouwplannen aangaat. Participatie met de omwonenden vinden we belangrijk en hier zullen we ook nauw bij betrokken zijn”.

Prettig (blijven) wonen in de Hoeksche Waard

De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en stimuleert initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpen en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Initiatiefnemer houdt bij het ontwerpen van de kleinschalige appartementengebouwen rekening met de omgevingskwaliteit en de groene omgeving van de Koninginneweg. De plannen passen daarnaast ook bij de ambities die opgenomen zijn in de omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie op www.omgevingsvisiehoekschewaard.nl.

Uitwerking en onderzoek plan

De haalbaarheid van het plan hangt af van de verdere (planologische) uitwerking en onderzoek van het plan. In de plannen moet bijvoorbeeld aandacht zijn voor de betaalbaarheid van de appartementen door de beoogde doelgroep (starters), verkeer en de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

Ook worden er nog afspraken met initiatiefnemer gemaakt over participatiemogelijkheden bij de planontwikkeling.