Terug naar het overzicht

Gemeente staat garant voor circulair ambachtscentrum

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft deze week besloten garant te staan voor € 75.000,- extra subsidie voor een circulair ambachtscentrum. Hiermee wordt een flinke stap gezet in het realiseren van het initiatief van Samen Circulair. Het ambachtscentrum draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2050 volledig circulair te zijn.

Garantie voor duurzaamheid

Het idee om een circulair ambachtscentrum in de Hoeksche Waard op te zetten, bestaat al langer. Met het ambachtscentrum wordt een koppeling gemaakt tussen de milieustraat en kringloopwinkels en andere initiatieven waarbij grondstoffen een tweede leven krijgen. Naast het minimaliseren van afval draagt het circulair ambachtscentrum bij aan bewustwording door bijvoorbeeld educatie aan scholieren.

Samen Circulair is een initiatief van Welzijn HW, ondernemer Dennis Hapé, de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) en de provincie Zuid-Holland en wordt ondersteund door gemeente Hoeksche Waard. Deze partijen hebben een businesscase gepresenteerd voor het ambachtscentrum waarvoor de gemeente eerder al € 75.000,- vanuit de lopende begroting heeft gereserveerd. Vanuit de Regio Deal werd € 150.000,- beschikbaar gesteld. In de regio Zuid-Hollandse Delta wordt door 6 gemeenten samengewerkt op verschillende thema’s, waaronder duurzaamheid. In de Regio Deal is de realisatie van circulaire ambachtscentra op de eilanden Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard opgenomen in de plannen. De gemeenteraad van Hoeksche Waard ging deze week akkoord met een garantstelling van nog eens € 75.000,- waardoor nu echt gestart kan worden met het ambachtscentrum. De komende periode gaat Samen Circulair actief aan de slag met het werven van fondsen om het garant gestelde bedrag zelfstandig bijeen te brengen.

Geen afval, maar grondstof

Het ambachtscentrum past goed in de plannen van gemeente Hoeksche Waard om de komende jaren doelgericht toe te werken naar een circulaire samenleving. Maar ook de Rijksoverheid zet vol in om in 2050 een 100% circulaire economie te realiseren. De gedachte is om afval te zien als grondstof. Daardoor komt het niet op de afvalberg terecht, maar wordt het op slimme wijze hergebruikt in nieuwe of geupcyclede producten. In het ambachtscentrum kunnen ondernemers kansen verzilveren om circulair te ondernemen. Maar ook is er plaats voor creatieven en kunstenaars om met deze grondstoffen aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het ambachtscentrum een actieve bijdrage leveren aan circulariteit in de Hoeksche Waard.