Terug naar het overzicht

Gemeente presenteert eerste jaarrekening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van gemeente Hoeksche Waard presenteerde gisteren de eerste jaarrekening van de gemeente aan de gemeenteraad. De jaarrekening legt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording af over 2019, het jaar waarin de basis van de nieuwe gemeente is gelegd. Wethouder Piet van Leenen (Financiën) is trots op het positieve resultaat van €3,3 miljoen waarmee het eerste jaar is afgesloten:

 Het opstarten van een nieuwe gemeente doet een fors beroep op de financiën en op de inzet van al onze medewerkers. Met de jaarstukken in de hand kunnen we zeggen dat we in een jaar tijd de basis goed op orde hebben. In dat opzicht zijn we natuurlijk ook heel blij dat onze accountant een verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening 2019 heeft afgegeven. Ondanks dat de coronacrisis voor onzekerheid zorgt, geeft het positieve resultaat ook zeker vertrouwen voor de toekomst. Solide financieel beleid met lage lasten en een robuuste reserve blijft daarbij het uitgangspunt”, aldus Piet van Leenen.

Doelstellingen 2020 ondanks corona grotendeels op schema

Naast de jaarstukken van 2019, bood het college de Zomerrapportage 2020 aan de gemeenteraad aan. In de Zomerrapportage wordt beschreven of de belangrijkste doelen uit de programmabegroting 2020 op schema liggen. Ook komen hierin de belangrijkste afwijkingen van het huidige begrotingsjaar 2020- en de doorwerking daarvan in volgende jaren – aan de orde. Een belangrijke conclusie is dat ruim drie kwart van de doelstellingen en activiteiten nog op schema lopen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus uiteraard een grote impact heeft. Niet alleen op onze samenleving en economie, maar ook op de financiële positie van de gemeente in 2020. In de Zomerrapportage wordt aangegeven op welke onderdelen corona effect heeft gehad en wat de consequenties zijn voor nu en de komende tijd.

Wensen voor investering in openbare ruimte, armoedebestrijding en werk

Tot slot werd ook de Perspectiefnota 2021-2024 gepresenteerd. In de perspectiefnota zijn alle nieuwe beleidswensen in beeld gebracht, met de bijbehorende kosten. De keuze voor nieuw beleid is aan de gemeenteraad, die hierover gisteren in de openbare vergadering discussieerde. De uitkomsten van deze discussie zijn bepalend voor de Begroting 2021 -2024, waarover de raad in november 2020 besluit. De grootste nieuwe beleidswensen gaan over onderhoud van en investering in de openbare ruimte, armoedebestrijding en het investeren op passend werk voor iedereen. In totaal gaat het om €2,5 miljoen aan structurele nieuwe beleidswensen.