Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard toegelaten als partner Deltaplan Biodiversiteit

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard mag zich sinds dinsdag 16 november officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteit noemen. Door de aansluiting bij de stichting Deltaplan Biodiversiteit maakt gemeente Hoeksche Waard deel uit van een uitgebreid, Nederlands netwerk dat zich bezighoudt met biodiversiteitsherstel. Binnen het netwerk wordt sinds 2018 door een breed scala aan (overheids)organisaties en bedrijven enthousiast en doelmatig kennis en kunde uitgewisseld over manieren waarop biodiversiteit versterkt kan worden.

Stichting Deltaplan Biodiversiteit

Het doel van de in 2018 opgerichte stichting Deltaplan Biodiversiteit, is in een breed maatschappelijk veld kennis te delen en tot oplossingen voor biodiversiteitsherstel te komen. De stichting is in vrij korte tijd uitgegroeid tot een gerespecteerd netwerk en kennisplatform. Inmiddels zijn ruim 100 organisaties aangesloten bij het Deltaplan. Bij de stichting aangesloten zijn; wetenschappers, agrariërs, banken, overheden, bedrijven en natuurorganisaties. Partners van het Deltaplan Biodiversiteit kunnen gebruikmaken van het netwerk van de stichting en denken in werkgroepen strategisch mee over concrete acties die nodig zijn voor het herstellen van de biodiversiteit. Maar ook groene verdienmodellen en systeemverandering zijn thema’s die in werkgroepen worden uitgewerkt.

Wethouder openbare ruimte Harry van Waveren is enthousiast over de aansluiting van onze groene gemeente bij de stichting: “Ik ben blij dat we kunnen gaan profiteren van de kennis van de diverse werkgroepen. Dat gaat ons helpen bij het bereiken van de doelstellingen die wij onszelf als gemeente op het gebied van biodiversiteit hebben gesteld”. Wethouder Paul Boogaard: “Aansluiting bij het Deltaplan Biodiversiteit heeft voor gemeente Hoeksche Waard en onze samenwerkingspartners absoluut meerwaarde. Het samen, in brede context, werken aan de versterking van de biodiversiteit zonder daarbij economische belangen, bijvoorbeeld voor onze agrariërs, uit het oog te verliezen”. 

De ecologen van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) namen eind 2017 het initiatief om maatschappij-breed te gaan samenwerken aan biodiversiteitsherstel, met boeren, natuurorganisaties, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Een belangrijke aanjager voor het initiatief was een wetenschappelijk onderzoek over insectensterfte (2017). Eind 2018 is het plan van aanpak Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd, dat moet leiden tot het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel in 2030. 

Het partnerschap gaat per direct in en zal  bovendien begin volgend jaar door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst worden bekrachtigd.