Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard presenteert Perspectiefnota 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad heeft gisteren de door het college aangeboden Perspectiefnota 2022 unaniem vastgesteld. Met de Perspectiefnota geeft het gemeentebestuur richting aan het beleid voor de komende jaren. Die keuze voor die richting is aan de gemeenteraad, die hierover gisteravond in de openbare vergadering discussieerde. Dit is de laatste perspectiefnota in deze bestuursperiode.

De Perspectiefnota 2022 bevat geen ingrijpende, nieuwe voorstellen

Gemeente Hoeksche Waard heeft ambitie. Veel projecten en beleidswensen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd of gestart. En er zijn nog veel wensen voor de toekomst. Toch zijn in deze Perspectiefnota geen ingrijpende, nieuwe voorstellen opgenomen. Enerzijds omdat een aantal keuzes zijn voorbehouden aan een nieuwe raad. Anderzijds heeft onze gemeente net zoals vele andere gemeenten in Nederland te maken met de nodige (financiële) onzekerheden. De gemeente wil daarom voor een aantal belangrijke onderwerpen eerst afwachten of het Rijk hiervoor middelen beschikbaar stelt voordat de begroting hierop wordt aangepast. Wethouder Piet van Leenen (Financiën): “Bij de start van de gemeente stelden we ons ambitieuze beleidsprogramma op in de vorm van een hoofdlijnenakkoord. We zijn nu tweeëneenhalf jaar op dreef, waarbij we kunnen zeggen dat we op snelheid en op koers zijn. Gemeente Hoeksche Waard is met een stevige reservepositie financieel gezond en kan tegen een stootje. Deze Perspectiefnota beslaat de periode 2022 tot 2024 en dat is gelijk ook weer een nieuwe raadsperiode. Ongetwijfeld staan er ook dan weer mooie ambities op stapel en zullen daar politieke keuzes over worden gemaakt. De gesprekken die ondertussen met de rijksoverheid worden gevoerd over de financiering van lokale opgaven en ambities, zullen daarbij ook zeker bepalend zijn.”

De gemeenteraad is ook akkoord met de Jaarrekening 2020

In de jaarrekening legt de gemeente zowel beleidsmatig als financieel verantwoording af over het jaar 2020. De gemeenteraad stemde gisteren in met de Jaarrekening 2020, die door de gemeente is  afgesloten met een positief resultaat van € 5,9 miljoen.