Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard presenteert nieuwe Economische monitor

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Deze week staat de nieuwe editie van de Economische monitor online op het Ondernemersloket van gemeente Hoeksche Waard. De Economische monitor is een jaarlijkse momentopname van 1 januari tot en met 31 december waarin economische trends en ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt. Het jaar 2020, dat vooral in het teken stond van de coronapandemie, laat afwijkende cijfers zien ten opzichte van andere jaren.

Werkloosheid neemt toe

Sinds 2016 daalde elk jaar de werkloosheid in de Hoeksche Waard. In 2020 is het aantal WW-uitkeringen echter fors toegenomen. Het gaat met name om de groei van kortdurende WW-uitkeringen tot maximaal 6 maanden. Ook het aantal bijstandsuitkeringen nam vorig jaar weer toe. De Hoeksche Waard volgt hierbij de landelijke trend. In 2020 was het werkloosheidspercentage in onze gemeente 3,0%. De werkloosheid in de Hoeksche Waard ligt wel iets lager dan het landelijk gemiddelde.

Opbouw werkgelegenheid

De cijfers omtrent werkgelegenheid dateren van begin 2020, dus nog van voor de coronapandemie. Hoewel de lokale economie de gevolgen hiervan merkt, is de verwachting dat de werkgelegenheid in een aantal sectoren stabiel is gebleven. De Hoeksche Waard kent relatief veel werkgelegenheid in de handel en industrie. Maar ook kleinere sectoren als bouw en landbouw & visserij zorgen in de Hoeksche Waard voor veel werkgelegenheid. In de regio Rijnmond, en ook in de Hoeksche Waard, zijn relatief veel openstaande vacatures in ICT. Eind 2020 lanceerde gemeente Hoeksche Waard samen met Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW) het vacatureplatform Werken en Leren in de Hoeksche Waard. Hierop komen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt samen.

Uitgaande pendel

Het is gebruikelijk dat een gemeente gelegen onder een grote stad als Rotterdam een relatief hoge uitgaande pendel van de beroepsbevolking kent. Dat wil zeggen dat deze mensen wonen in de Hoeksche Waard en elders werken. Maar liefst 57% van de inwoners in de Hoeksche Waard werkt buiten de gemeentegrenzen. De inkomende pendel is iets toegenomen, maar ligt nog altijd veel lager dan de uitgaande.

Economische monitor downloaden?

De Economische monitor is beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over de bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werkloosheid in de Hoeksche Waard. De jaarmeting is te downloaden op de pagina Actueel van het Ondernemersloket.