Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard ondertekent Manifest Iedereen doet mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester Bram van Hemmen, wethouders Joanne Blaak-van de Lagemaat (Inclusieve samenleving) en Huibert Steen (Participatiewet, sociale zekerheid en armoedebestrijding) van gemeente Hoeksche Waard en Dick Gaasbeek, vice-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein ondertekenden woensdag 23 september in buurthuis Me Mekaer in Strijen het Manifest Iedereen doet mee! Daarmee onderschrijft de gemeente de ambitie een inclusieve gemeente te willen zijn.

“Stap voor stap werken we toe naar een Hoeksche Waard waarin iedereen erbij hoort, iedereen zich veilig voelt en iedereen meedoet. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen, geaardheid of gender. We zijn dan ook bijzonder trots dat we de 49ste gemeente zijn die deelneemt aan dit landelijke VNG-initiatief ‘Iedereen doet mee!’ en daarmee actief het VN-verdrag Handicap ondersteunt”, aldus wethouder Blaak.

Vignet Iedereen doet mee! voor Buurthuis Me Mekaer in Strijen

Tijdens de bijeenkomst ontving Buurthuis Me Mekaer in Strijen als eerste initiatief het vignet Iedereen doet mee! uit handen van wethouder Joanne Blaak-Van de Lagemaat. Volgens de wethouder is het “een inspirerend voorbeeld van gepassioneerde inwoners die hun krachten hebben gebundeld om deze huiskamer te starten, door, voor en met elkaar. Het ontmoetingscentrum voorziet duidelijk in een behoefte aan informatie, aan contact met mede-dorpsbewoners en hulp bij het omgaan met mensen met een beperking.”

Aftrap estafette

De uitreiking van het vignet vormde de aftrap van de estafette Iedereen doet mee! Daarbij nomineert het ene Hoeksche Waardse inclusieve initiatief het andere op basis van criteria die gemeente Hoeksche Waard heeft vastgesteld. “In de periode september 2020 – augustus 2021 willen we inclusieve initiatieven, zo’n tien à twaalf in totaal, in de schijnwerpers zetten. Zo hopen we meer bekendheid te geven aan het begrip inclusieve samenleving en andere Hoeksche Waarders te inspireren en enthousiasmeren om het goede, inclusieve voorbeeld te volgen. Vooral nu we ook officieel het Manifest Iedereen doe mee! hebben ondertekend. Nog zo’n mooie mijlpaal”, aldus Blaak.