Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard maakt haar eerste omgevingsplan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard start binnenkort met het opstellen van haar eerste omgevingsplan voor het dorp Klaaswaal. Het omgevingsplan wordt opgesteld in voorbereiding op de Omgevingswet, die per 2022 in werking treedt. Het omgevingsplan voor Klaaswaal is de eerste stap naar een omgevingsplan voor de hele Hoeksche Waard, dat in 2029 af moet zijn.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad Hoeksche Waard al een omgevingsvisie vast

Deze Omgevingsvisie Hoeksche Waard is opgesteld door de ‘Waardmakers’, een groep van ruim 200 betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de Hoeksche Waard. In de omgevingsvisie staan maatschappelijke doelen zoals het bereiken van innovatieve duurzame landbouw en een energie-neutrale samenleving. Daarnaast zijn er doelen die zijn gericht op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het gebied. Daarbij kan gedacht worden aan de openheid van het landschap, stiltegebieden en de natuur in de polder. Ook de identiteit van de dorpen is belangrijk.

’Waardmaken’ in de Hoeksche Waard

Nieuwe ruimtelijke initiatieven moeten bijdragen aan het behalen van de omgevingsvisie: ‘Waardmaken’ wordt dat genoemd. De manier waarop de omgevingsvisie in de Hoeksche Waard tot stand is gekomen wordt landelijk als een goed voorbeeld gezien van een mooie samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. “Ik ben ontzettend trots over hoe we als gemeente de omgevingsvisie hebben gemaakt met de Waardmakers. Ook voor het omgevingsplan gaan we weer op zoek naar de beste manier om inwoners van de Hoeksche Waard te betrekken. We gaan dus door met ‘waardmaken’, laat wethouder Ruimtelijke ordening Piet van Leenen weten.

Vertaling van omgevingsvisie naar omgevingsplan

De Omgevingsvisie Hoeksche Waard moet van de wetgever worden vertaald naar een omgevingsplan voor de Hoeksche Waard.  In een omgevingsplan staan de regels voor het ‘waardmaken’.  Die regels hebben gevolgen voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en de informatie die wordt gevraagd van initiatiefnemers. Er wordt straks gekeken naar een ‘evenwichtige toedeling van functies’. In de huidige bestemmingsplannen ligt veel meer vast wat er wel en niet mag op een locatie. Ook regels voor de leefomgeving, bijvoorbeeld over geluid, milieu en bouwen, die nu nog in andere wet- en regelgeving staan komen straks samen in het omgevingsplan.

Start met eerste deel-omgevingsplan in dorp Klaaswaal

Met een eerste deel-omgevingsplan voor de Hoeksche Waard wordt gestart in het dorp Klaaswaal. Voor Klaaswaal is gekozen omdat het dorp een goede afspiegeling van de Hoeksche Waard is. Het heeft alle elementen in zich; het dorpsleven, het landschap en de cultuur. Daarnaast is er een woningtekort en zijn er mobiliteitsopgaven, zoals de aanleg van een verbindingsweg en de behoefte om het centrum van Klaaswaal beter met het omliggende landschap te verbinden. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in Klaaswaal meedenken over wat voor dorp zij willen zijn. Daarom werd er in december vorig jaar al een dorpsbijeenkomst gehouden. De gemeente richt zich op het vaststellen van een deel-omgevingsplan voor Klaaswaal door de gemeenteraad in 2022, kort na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de lessen die worden geleerd in Klaaswaal wordt daarna stapsgewijs het omgevingsplan voor de gehele Hoeksche Waard verder uitgewerkt. Het Omgevingsplan Klaaswaal wordt opgesteld in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Wissing.