Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard blij met keuze voor behoud 2 x 2 rijbanen Haringvlietbrug

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanmiddag aan de leden van de Tweede Kamer bekend gemaakt de maatregelen aan de Haringvlietbrug uit te stellen tot 23 augustus. Daarna worden er maatregelen getroffen om de maximumsnelheid terug te brengen naar maximaal 50 km/uur, maar blijven er wel twee (versmalde) rijbanen per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. Gemeente Hoeksche Waard is blij dat alle inspanningen om Rijkswaterstaat te overtuigen van het feit dat de gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug onverantwoord is zijn gehoord en voor nu voor de minst slechte oplossing is gekozen.

Samen met vele andere partijen in de brede regio heeft Hoeksche Waard zich hier hard voor gemaakt. Gemeente Hoeksche Waard is tevreden dat geluisterd is naar de bezwaren, er oog is voor de gevolgen en er constructief is meegewerkt aan zo goed mogelijke oplossingen voor zowel de hulpdiensten als het overige verkeer. Dat biedt perspectief voor de samenwerking in de toekomst. Want over de gevolgen voor het verkeer, het zoveel mogelijk voorkomen van hinder en het beperken van de periode van maatregelen, mogelijke compensatie voor getroffen (recreatievaart)ondernemers en de aanstaande langdurige renovatie van de Haringvlietbrug zullen partijen nog veel en vaak met elkaar in overleg zijn in de komende periode. 

Met vele andere partijen, zowel vanuit de overheid als ook maatschappelijke organisaties en inwoners, heeft gemeente Hoeksche Waard al vanaf de aankondiging van de maatregelen op de Haringvlietbrug bij Rijkswaterstaat aangedrongen op alternatieve mogelijkheden die minder en minder langdurige hinder voor het verkeer opleveren. En daarmee dus ook minder maatschappelijke schade veroorzaken. Dat kan door de tweede rijbaan in beide richtingen open te stellen, met daarbij handhaving van de maximumsnelheid van 50 km/uur die nodig is voor de veiligheid van de brug. De parallelbaan wordt afgesloten voor auto’s en is alleen bereikbaar voor hulpdiensten, landbouwverkeer en langzaam verkeer.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat en op de website van gemeente Hoeksche Waard.