Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche waard bereidt zich voor op de Omgevingswet

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard bereidt zich voor op de Omgevingswet die per 2022 wordt ingevoerd. 1 van de voorbereidingen is het herzien van ons adviesstelsel voor omgevingskwaliteit.

Afgelopen week hebben we met onze huidige interne en externe adviseurs sociaal domein, fysieke leefomgeving, erfgoed, monumenten, welstand en het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard gesproken over wat belangrijk is in een gemeentelijke adviesstelsel. Ook José van Campen – mede-auteur van de VNG handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit – was digitaal hierbij aanwezig.

In online ‘Versnellingskamers’ van Spilter hebben we opgehaald: Wat kan er beter ten opzichte van nu? Wat moeten we zeker blijven doen? Het meest belangrijke punt dat de adviseurs meegeven is dat de integraliteit die de verschillende commissies nu borgen, behouden blijft. We moeten verzekeren dat straks bij nieuwe initiatieven onder de Omgevingswet ook de juiste externe adviseurs aan tafel zitten, voor de brede, maatschappelijke blik en externe expertise. Ook het moment van adviseren moet vroeger in het proces. Initiatiefnemers  moeten zo vroeg mogelijk weten hoe zij kunnen bijdragen aan de Hoeksche Waard.

De Hoeksche Werken (onze opgaven) en de Hoeksche Waarden (de kwaliteiten van ons gebied) zijn benoemd in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard: Waardmaken, een andere manier van ontwikkelen – Omgevingsvisie Hoeksche Waard. De nieuw in te richten commissie moet van de wet in ieder geval expertise op het gebied van Rijksmonumenten bevatten. De verdere invulling van deze commissie laat de wet over aan de gemeente. Samen met de huidige adviesraden bereidt de gemeente een voorstel voor de gemeenteraad voor. t