Terug naar het overzicht

Gemeente gaat in gesprek over circulaire economie

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard organiseert de komende weken online ‘innovatietafels’ met inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Op tafel ligt het onderwerp circulaire economie. Met deze gesprekken wil de gemeente de eigen plannen toetsen, verbeteren en versnellen. Voor twee innovatietafels is de gemeente nog op zoek naar inwoners die constructief mee willen denken over de plannen. 

Een circulair Hoeksche Waard 

Niet alleen landelijk is er veel aandacht voor circulariteit, ook in de Hoeksche Waard staat dit thema hoog op de agenda. Het is naast klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit een van de onderwerpen die in het programmaplan Duurzaamheid zijn beschreven. De basis van circulaire economie is dat er verstandiger wordt omgegaan met afval omdat grondstoffen schaarser worden. Wethouder Paul Boogaard (Economie): “Het gaat echter verder dan alleen recyclen. Bedrijven zien kansen om nieuwe circulaire verdienmodellen te realiseren.” 

Van plan naar uitvoering 

Gemeente Hoeksche Waard werkt aan een plan om de komende jaren doelgericht toe te werken naar circulariteit. In dat plan worden projecten uitgewerkt om consumenten, het bedrijfsleven, bouw & infra, de kringlooplandbouw en het zwerfafval in de Hoeksche Waard te koppelen aan circulaire doelstellingen. Tijdens de innovatietafels worden deze besproken. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de projecten te kijken, wil de gemeente de aanpak verbeteren en de samenwerking bevorderen. “Circulaire economie is geen eenvoudig onderwerp,” aldus Boogaard. “Het vraagt om een andere manier van denken. We staan gezamenlijk voor een grote opgave, maar met elkaar kunnen we echt versnellen.” 

Meedenken? 

Geïnteresseerden die graag mee willen denken, kunnen zich nog aanmelden voor twee innovatietafels. Gemeente Hoeksche Waard zoekt hiervoor inwoners die vanuit hun expertise en/of ervaring een enthousiaste bijdrage kunnen leveren. Tijdens de innovatietafel ‘consumenten’ op 1 april (19.30 – 21.30 uur) worden projecten besproken met als doel consumeren zonder afval. Daarnaast is op 6 april (13.00 – 15.00 uur) de inbreng van inwoners aan de innovatietafel ‘zwerfafval’ gewenst. Alle gesprekken vinden online via Teams plaats. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@gemeentehw.nl. Gezien het beperkte aantal plaatsen, kunnen geen garanties voor deelname worden afgegeven.