Terug naar het overzicht

Gemeente en ondernemers zetten schouders onder BIZ

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De afgelopen periode zijn door ondernemersverenigingen en gemeente Hoeksche Waard concrete stappen gemaakt in de ambities van de zogeheten Bedrijven Investeringszones (BIZ). Op 5 locaties in de Hoeksche Waard hebben ondernemers zich verenigd. Samen met de gemeente is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Dinsdag 13 oktober stemde de raad in met bijbehorende verordening waardoor begin november gestart kan worden met de volgende fase.

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Ondernemers op bedrijventerrein De Hoogerwerf en De Bosschen in Oud-Beijerland hebben in samenwerking met adviesbureau Samen Meer Waarde de BIZ plannen uitgewerkt. De centra van Puttershoek en Zuid-Beijerland  zochten de samenwerking op met ParkTrust. Het Beijerse Hof in Oud-Beijerland heeft zelfstandig het plan uitgewerkt om te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. 

Kwaliteitsinjectie 

Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst, gaat gemeente Hoeksche Waard akkoord met uitvoering van de activiteiten voor een periode van nog eens 5 jaar. Dit zijn activiteiten bovenop de activiteiten die de gemeente sowieso uitvoert. De BIZ-activiteiten lopen uiteen van het organiseren van extra veiligheid tot aan het creëren van een mooiere buitenruimte, ontplooien van lokale marketingactiviteiten en het organiseren van evenementen. Om deze investeringen te bekostigen, int de gemeente via het SVHW een heffing bij ondernemers en keert deze uit in de vorm van een subsidie. Met het voortzetten van een BIZ ontstaat een betere samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en gemeente. Doordat ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelcentrum vergroot dit de aantrekkelijkheid voor deze ondernemers en in centra ook voor consumenten en de omgeving. Daarnaast bevordert dit de leefbaarheid en veiligheid in het BIZ gebied. Doel hiervan is een toekomstbestendig ondernemersgebied. 

Draagvlak 

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de verordening waarin deze uitvoeringsovereenkomsten zijn opgenomen, kan de gemeente op korte termijn starten met een draagvlakmeting. Dit is een toetsing of de ondernemers in de BIZ ook daadwerkelijk bereid zijn om de BIZ-bijdrage te betalen. Wethouder Paul Boogaard: “Hiervoor is natuurlijk het nodige voorwerk gedaan bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst. Het is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid dat bedrijven die het toch al zwaar hebben, extra willen investeren. Toch zien we dat ondernemers in de Hoeksche Waard heel goed begrijpen dat deze investeringen nodig zijn. Juist nu. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de uitkomsten van de draagvlakmeting.”

Foto’s van de ondertekening van uitvoeringsovereenkomsten zijn genomen vóór het dringende advies tot het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte. 

BIZ Zuid-Beijerland | links Paul Konijnendijk, rechts wethouder Paul Boogaard
BIZ Puttershoek | midden Ad van den Berg, rechts Jens de Jong
BIZ De Bosschen | v.l.n.r. Tom van Daalen, Jaco Sterk, Boyd Bartels
BIZ Beijerse Hof | Jos van Andel
BIZ De Hoogerwerf | midden Boyd Bartels, rechts Erik Klop