Terug naar het overzicht

Geharmoniseerde Bomenverordening en Bomenlijst

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Afgelopen oktober stelde de gemeenteraad een bomenverordening vast als geharmoniseerd boombeleid voor gemeente Hoeksche Waard. Deze bomenverordening beschrijft onder andere de spelregels voor bomenkap en vervangt de betreffende artikelen uit de APV.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige gemeenten is dat vanaf nu alle gemeentelijke bomen alleen gekapt kunnen worden als er een omgevingsvergunning voor kap is afgegeven. Zo kan de gemeente eventueel noodzakelijke kap goed afwegen tegen de diverse belangen. Ook kunnen we afspraken maken met de betrokken partijen over herplant of compensatie. Voor het kappen van bomen die bijvoorbeeld zijn afgekeurd in verband met veiligheid of ziek zijn, is geen vergunning nodig.

Geharmoniseerde Bomenlijst

In de nieuwe Bomenverordening 2020 verwijzen wij naar een bomenlijst. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de bomenverordening. De bomenlijst bestaat uit waardevolle en monumentale bomen uit de Hoeksche Waard. Dit kunnen particuliere bomen zijn (zogenaamde waardevolle en monumentale bomen), maar ook bomen van andere overheden (indien monumentaal). Iedereen die bomen een groen hart toedraagt, nodigen wij uit om mee te denken. Hierover volgt begin 2021 meer informatie.

Boomveiligheidscontroles in de Hoeksche Waard

Misschien heeft u ze wel zien lopen, boomveiligheidsinspecteurs met een tablet en een prikstok in de hand, die bezig waren om bomen te controleren. Jaarlijks laat de gemeente boomveiligheidscontroles uitvoeren en worden gemeentelijke bomen periodiek op veiligheid gecontroleerd.

Deze inspecties leggen wij vast in ons boombeheersysteem. Iedere boom heeft haar eigen boompaspoort waarin alle gegevens geregistreerd zijn. Op deze manier kunnen we informatie geven over de veiligheidsstatus van iedere gemeentelijke boom.

In sommige gevallen is het nodig om maatregelen te nemen om de veiligheid van een boom te garanderen. In de meeste gevallen gaat dit om snoeien, bijvoorbeeld het weghalen van dood hout. In enkele gevallen moeten bomen helaas gekapt worden. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden.

Veiligheidskap van 4 linden in Mijnsheerenland

Uit de boomveiligheidscontrole van dit jaar blijkt dat vier linden in Mijnsheerenland een intensieve zwamaantasting hebben aan de stamvoet. Het gaat hier om oude, beeldbepalende bomen waar we als gemeente zuinig op zijn. Daarom lieten we hier een extra inspectie uitvoeren. Hiervoor schakelden we een gespecialiseerd bureau in. Deze bomen vertonen zodanige gebreken dat ze niet meer veilig te behouden zijn. Kap is helaas de enige optie.

Het gaat om 3 linden aan de Raadhuislaan en 1 aan de Wilhelminastraat. De kap vindt plaats op vrijdag 20 november. Nieuwe bomen worden in de loop van het plantseizoen terug geplant.