Terug naar het overzicht

Financieel misbruik van ouderen stoppen we samen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 16 september werd in de Hoeksche Waard een Lokale Alliantie Financieel Misbruik gevormd. Deze alliantie is een uitbreiding op de bestaande samenwerking van ketenpartners die er is tegen ouderenmishandeling. Samenwerking is van belang om signalen beter te herkennen en sneller te kunnen handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling. Omdat een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling financieel misbruik is, was een uitbreiding met private partijen zoals banken, notarissen en bewindvoerders, wenselijk.

Wethouder Joanne Blaak- Van de Lagemaat opende de bijeenkomst en onderschrijft het belang van deze uitbreiding op de samenwerking: ‘Financieel misbruik van ouderen vraagt om specifieke kennis om het te herkennen en weten wat dan te doen. Advies over een levenstestament bijvoorbeeld, of zorgen dat een oudere digitaal weerbaarder wordt of ondersteunen bij een lastig gesprek met een naaste. In sommige gevallen is het zelfs verstandig het geld van een oudere te beschermen door beschermingsbewind in te schakelen. De zorg- en welzijnsorganisaties die samen met politie en Veilig Thuis de start van Veilig Oud in de Hoeksche Waard hebben gevormd, zijn blij dat deze kennis nu wordt uitgebreid. Door contact te kunnen leggen met de nieuw aangesloten partijen en advies in te winnen, kunnen we er hopelijk voor zorgen dat financieel misbruik voorkomen wordt, of in elk geval sneller wordt gestopt.’

Invulling bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst die was georganiseerd om de Lokale Alliantie officieel van start te laten gaan, werd een presentatie gegeven over financieel misbruik in afhankelijkheid, de politie sprak over digitale weerbaarheid voor ouderen en de Rabobank hield een presentatie over Financieel Gezond Leven. Verder voerde een aantal partners met elkaar een gesprek over hoe zij ook preventief te werk gaan. De alliantie zal het onderwerp jaarlijks onder de aandacht brengen bij inwoners en professionals. 

De kopgroep van de lokale alliantie

De kopgroep van de lokale alliantie bestaat uit: Beschermingsbewindkantoor Nederland (BBKN), gemeente Hoeksche Waard, notariskantoor Van Dorst-Dijkers, Politie, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en Veilig Thuis ZHZ.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het onderwerp? Neem dan contact op met Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid via de website of bel naar 0800-2000. Alleen samen kunnen we financieel misbruik stoppen.