Terug naar het overzicht

Eerste kandidaten Hoeksche Switch gestart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Afgelopen week zijn de eerste 11 kandidaten gestart met een zogenoemd voorschakeltraject voor de zorg bij het ROC Da Vinci College in Dordrecht. Via het initiatief Hoeksche Switch wordt een om-, her- of bijscholingsprogramma aangeboden zodat zij in de Hoeksche Waard aan de slag kunnen als zorgmedewerker. Na het voorschakeltraject, een vooropleiding, starten de kandidaten in september met een gerichte zorgopleiding op verschillende mbo-niveaus. Gemeente Hoeksche Waard werkte hiervoor nauw samen met de zorgpartijen van Thuis in de Kern, UWV en Da Vinci College.

Brede samenwerking

De Hoeksche Switch Zorg is een initiatief van Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard.  De gemeente heeft samen met de lokale zorgpartijen die samenwerken in het programma Thuis in de Kern en Da Vinci College een om-, her- en bijscholingstraject voor de zorg ingericht. Arie Kamerling, directeur bestuurder Heemzicht: “We werken als 5 zorgorganisaties al langer samen. Maar met de gemeente en het onderwijs kunnen we kansen sneller verzilveren. Dat is belangrijk om de zorg voor de toekomst goed in te richten. We doen het echt samen.” Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn) voegt toe: “In de Hoeksche Waard is veel vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel. Met de Hoeksche Switch creëren we kansen voor wie als professional in de zorg aan de slag wil. Daar gaan we dan ook mee door. Iedereen die heeft getwijfeld en nu ook enthousiast is geworden, kan in de Hoeksche Waard werk maken van een carrière in de zorg.”

Op de website van Werken en Leren in de Hoeksche Waard vinden geïnteresseerden meer informatie.

Enthousiaste kandidaten

UWV Drechtsteden en UWV Rijnmond leverden een belangrijke bijdrage door een eerste groep gegadigden te selecteren. Uiteindelijk is afgelopen week een groep van 11 enthousiaste kandidaten gestart met een voorschakeltraject van 10 weken. Met deze vooropleiding, die vanuit een scholingsbudget wordt gefinancierd door UWV, behalen de kandidaten het erkende mbo-certificaat Individuele basiszorg verlenen. Na dit voorschakeltraject is het de bedoeling dat zij doorstromen naar een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) op niveau 2, 3 of 4. Tijdens de opleiding wordt praktijkervaring opgedaan bij de zorgorganisaties in de Hoeksche Waard en verzorgt Da Vinci College wekelijks een lesdag op school.

Hoeksche Switch

Eind vorig jaar bracht de gemeente de verwachte werkloosheid als gevolg van de coronacrisis in kaart. Daarbij ontstond het idee om werkzoekenden gericht om te scholen zodat zij aan de slag kunnen in een sector waar in de Hoeksche Waard de komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten is. Met het initiatief dat de naam Hoeksche Switch kreeg, werd eerder dit jaar een om-, her- en bijscholingstraject ingericht voor de zorg. Ook andere sectoren zoals de (installatie)techniek en logistiek zullen volgen. Op korte termijn levert dat meer toekomstperspectief op voor werkzoekenden of mensen die aan de slag willen in een andere branche. Op lange termijn draagt het ook bij aan de ambitie van de gemeente om een vitale regionale arbeidsmarkt te hebben waarbij vraag en aanbod in evenwicht zijn.

11 kandidaten in de schoolbanken voor het erkende mbo-certificaat Individuele basiszorg verlenen