Terug naar het overzicht

Een randweg komt er niet zomaar

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Hier gaat een heel proces aan vooraf. Wanneer een plan niet past in het geldende bestemmingsplan, dan doorloopt de gemeente een aantal stappen. We leggen graag uit wat wij hiervoor moeten doen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De NRD is de onderzoeksopzet voor het milieueffectrapport (MER). Het college stelde dit op 13 juli 2021 vast. In de notitie staat onder andere beschreven wat het belang is van de aanleg van de Randweg in Klaaswaal, welke tracés wij onderzoeken en welke milieuthema’s wij in het kader van het MER gaan onderzoeken. De NRD is het kader voor het MER.

De NRD is in juli 2021 vastgesteld.

Milieueffectrapport (MER)

In het MER onderzoeken wij mogelijke locaties voor de randweg. Het MER brengt onder andere de milieugevolgen van de verschillende tracés voor de randweg in beeld. Het MER biedt informatie die wij kunnen gebruiken bij het maken van een keuze voor een voorkeurstracé. Ook vormt het MER de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Op dit moment werken wij aan het MER.

Bestemmingsplan of Omgevingsplan

Om de aanleg van de randweg mogelijk te maken stellen wij, als één van de laatste stappen, een bestemmingsplan op. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar de grond voor gebruikt mag worden. Om de aanleg van de randweg mogelijk te maken, moeten wij het nu geldende bestemmingsplan aanpassen.

De invoering van de Omgevingswet is voorlopig uitgesteld naar 1 juli 2022. Als de Omgevingswet is ingevoerd, moeten we een Omgevingsplan maken in plaats van een bestemmingsplan. Wij informeren u op een later moment wat dit inhoudt voor het proces.