Terug naar het overzicht

Een juiste WOZ-waarde voor iedereen belangrijk

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingen namens de gemeente en waterschap Hollandse Delta. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Het is voor u belangrijk dat de WOZ-waarde juist is. Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk gebaseerd op deze WOZ-waarde. Daarnaast gebruikt de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde voor het bepalen van het huurwaardeforfait en gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente.

Ook voor de gemeente is een juiste WOZ-waarde belangrijk

Met een juiste WOZ-waarde kunnen wij de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen. Ten slotte: wanneer de WOZ-waarde correct is, zijn er minder bezwaren en lagere maatschappelijke kosten. Redenen genoeg dus waarom de WOZ-waarde goed moet zijn.

Taxatie volop aan de gang

Op dit moment is SVHW druk bezig met het zorgvuldig bepalen van de WOZ-waarden voor een juiste  aanslagoplegging in 2021. Dit doet SVHW met taxatiemodellen waarin de gegevens van uw woning of bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn opgenomen. Uiteraard controleren de SVHW taxateurs de uitkomsten en passen zij deze indien  nodig aan.

De komende tijd informeren we u over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde. Het bepalen van de WOZ-waarde blijft immers mensenwerk.

Woonrubriek HW Wonen/Gemeente HW