Terug naar het overzicht

E-Fiber van start met glasvezel in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdagmiddag 17 december ondertekenden wethouder Paul Boogaard (Economie) namens de gemeente en Eric Vos namens netwerkbeheerder E-Fiber de samenwerkingsovereenkomst voor de uitrol van glasvezel in de Hoeksche Waard. Na een uitgebreid onderzoek is E-Fiber als beste partij gekozen. Het bedrijf kan zowel dorpskernen, bedrijventerreinen als buitengebieden aansluiten op het glasvezelnetwerk.

Economisch en maatschappelijk belang

De aanleg van glasvezel is belangrijk voor de Hoeksche Waard. Het datagebruik in Nederland neemt jaarlijks met 40% toe. Streamingsdiensten als Netflix en Videoland hebben het tv landschap drastisch veranderd. Daarnaast wordt thuis steeds meer gewerkt en online gegamed. Hiervoor is een snelle en betrouwbare internetverbinding nodig. De aanleg van snel internet in de hele Hoeksche Waard is ook voor ondernemers goed nieuws. Voor economische ontwikkelingen wordt het snel verwerken van data steeds belangrijker. Zo ontwikkelt de agrarische sector in de Hoeksche Waard zich steeds meer richting precisielandbouw waarbij met behulp van GPS, drones en computers landbouwmachines efficiënt ingezet worden. Een snelle en stabiele internetverbinding is daarvoor noodzakelijk. Glasvezel in dorpen en buitengebieden verbetert de digitale bereikbaarheid en versterkt het vestigingsklimaat in de gemeente.

Uitgebreid onderzoek

Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk geldt een vrije markt. Gemeente Hoeksche Waard heeft het afgelopen jaar een onafhankelijk adviesbureau in de arm genomen die de markt uitvoerig heeft onderzocht. Er zijn gesprekken geweest met meerdere telecompartijen over de uitrol van glasvezel in de Hoeksche Waard. Hieruit is E-Fiber als meest geschikte partij naar voren gekomen. Boogaard: “Na meerdere goede gesprekken heeft E-Fiber aangegeven een glasvezelnetwerk aan te willen leggen in de gehele Hoeksche Waard. Dus ook ik de buitengebieden. Daarmee krijgt iedereen in de Hoeksche Waard de mogelijkheid om een glasvezelaansluiting te krijgen. Snel, toekomstbestendig en met 60% minder stroomverbruik een stuk energiezuiniger bovendien.”

Gefaseerde uitrol

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat E-Fiber na de ondertekening snel aan de slag gaat met de nodige voorbereidingen. Uiterlijk binnen acht maanden starten de graafwerkzaamheden voor de aanleg in het eerste gebied. In de tussentijd worden inwoners benaderd of zij aangesloten willen worden op het glasvezelnetwerk. Binnen drie jaar moet uitrol in de hele Hoeksche Waard gerealiseerd zijn.