Terug naar het overzicht

Donderdag 10 maart verkiezingsdebat Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 10 maart wordt vanaf 19.30 uur in de aula van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland het grote verkiezingsdebat gehouden. De inwoners van Hoeksche Waard mogen een week later naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en kunnen hun stem uitbrengen op 12 deelnemende partijen. In het debat gaan afgevaardigden van alle partijen met elkaar in discussie over diverse thema’s die spelen op het eiland. De avond wordt geleid door Dave Ensberg-Kleijkers.

In het debat passeren binnen een negental thema’s diverse onderwerpen de revue. Zo staan mobiliteit, economie, leefbaarheid, duurzaamheid, toerisme, sport, cultuur en zorg & welzijn op de agenda. Maar er zal ook worden gesproken over de wijze van besturen en de financiële consequenties van de keuzes die gemaakt worden.

Debatleider Dave Ensberg-Kleijkers

Dave Ensberg-Kleijkers is directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie en bestuurskundige. Als organisatieadviseur werkte Dave voor diverse gemeenten, provincies, ministeries, rekenkamer(commissie)s en maatschappelijke organisaties. In de Hoeksche Waard was hij voorzitter van de rekenkamercommissie. Als debatleider heeft hij de taak alle 12 partijen voldoende aan het woord te laten zodat inwoners een goed beeld krijgen van de diverse partijprogramma’s.

Aanmelden live bijwonen debat

Naast genodigden zijn ook inwoners uit de Hoeksche Waard van harte welkom om het debat live bij te wonen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres rianne.bakker@gemeentehw.nl. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, worden plekken toegekend op volgorde van datum van aanmelding.

Thuis het debat volgen

Ook vanuit de huiskamer kan het debat gevolgd worden via de livestreamverbinding op de pagina gemeenteraadsverkiezingen. Er worden opnamen gemaakt van de avond. Geïnteresseerden kunnen het debat op een later moment terugkijken via een link op de verkiezingspagina.

Programma donderdag 10 maart

19.00 uur – Inloop
19.30 uur – Start van het debat
21.00 uur – Pauze met een optreden van het Urban Jazz Trio
21.15 uur – Deel 2 van het debat
22.30 uur – Afronding debat