Terug naar het overzicht

Digitale raadsvergadering 28 april

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 28 april 2020 om 19:30 uur vindt er een digitale besluitvormende raadsvergadering  plaats. U kunt deze digitale vergadering volgen via deze link.

De stukken voor deze vergadering kunt u vinden op digitale raadsvergadering

Spreekrecht

De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om aan het begin van de raadsvergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Door het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak tot uiterlijk maandag 27 april 9:00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en waarover u inspreekt. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.