Terug naar het overzicht

Digitale oordeelsvormende vergaderingen 19 en 20 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 19 mei en woensdag 20 vinden er vanaf 19:30 uur digitale oordeelsvormende vergaderingen plaats. Dinsdag is dat de vergadering voor Samenleving en Bestuur en woensdag de vergadering voor Fysieke Leefomgeving.

Als belangstellende kunt u deze vergaderingen hier volgen.

Inspreken

Door het digitaal vergaderen gaat inspreken anders dan u gewend bent. U kunt op dit moment alleen schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht.

Als u wilt inspreken kunt u uw inspraak voor Samenleving en Bestuur uiterlijk dinsdag 19 mei 10:00 uur en voor Fysieke Leefomgeving uiterlijk woensdag 20 mei 10:00 uur sturen naar griffie@gemeentehw.nl. De griffie plaatst uw inbreng dan bij de vergaderstukken.

Voor meer informatie kunt u bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.

Hieronder treft u de agenda’s voor de vergaderingen

Samenleving en Bestuur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers – Schriftelijke inbreng
 4. Nota Publieke gezondheid 2020-2023
 5. Regionale samenwerking Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 6. Cultuurnota
 7. Aanvullen fonds SVn voor verstrekken startersleningen
 8. Krediet uitbreiding De Molenwiek, Mijnsheerenland
 9. Meerjarenperspectief Grondexploitaties
 10. Raadinformatiebrief Uitvoering motie d.d. 12 november 2019 ‘prioritering en fasering projecten en plannen’

Fysieke Leefomgeving

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers – Schriftelijke inbreng
 4. Bestemmingsplan ‘Oud-Heinenoordseweg 23c Heinenoord’
 5. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Polderdijk 47 Maasdam’
 6. De nieuwe Havenbeheersverordening voor de Hoeksche Waard
 7. Monumentensubsidieverordening 2020 gemeente Hoeksche Waard 
 8. Detailhandelsvisie en Uitvoeringskader detailhandel 2020-2025
 9. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 SVHW
 10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Wegschap tunnel Dortse Kil

De stukken voor deze vergadering kunt u voor Samenleving en Bestuur hier vinden en voor Fysieke Leefomgeving hier.