Terug naar het overzicht

Digitale informatiebijeenkomst woningbouwproject 'De Boomgaard'

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Om omwonenden en geïnteresseerden van het woningbouwproject ‘De Boomgaard’ kennis te laten maken met het nieuwbouwproject organiseren gemeente Hoeksche Waard en De Langen & Van den Berg op maandag 8 november om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatieavond is er informatie beschikbaar over onder andere de invulling van de buitenruimte, plattegronden, situatie en planning. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Woningen voor iedereen

Op donderdag 23 september ondertekenden gemeente Hoeksche Waard en De Langen & van den Berg een anterieure overeenkomst voor het ontwikkelen en bouwen van 26 woningen in Goudswaard. Het nieuwbouwproject ‘De Boomgaard’ wordt ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Naast vrijstaande woningen, levensloopbestendige woningen en appartementen komen er ook een aantal huurwoningen. De Langen & van den Berg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de woningen. De gemeente neemt het bouw- en woonrijp maken voor haar rekening.

Bouwkundige en constructieve tekeningen

De komende maanden zorgt De Langen & van den Berg er voor dat er bouwkundige en constructieve tekeningen worden gemaakt. Ontwikkelingen als deze, waarbij kernwoorden als ‘klimaatbestendig’, ‘biodiversiteit’ en ‘duurzaam’ hoog in het vaandel staan, vergen veel afstemming met verschillende partijen. Dus ook met u. Om te komen tot de start verkoop is het noodzakelijk om het proces, zorgvuldig te laten verlopen om deze ambitie waar te maken.

Aanmelden digitale informatiebijeenkomst

U kunt zich aanmelden op de website. U ontvangt enkele dagen nadat u zich heeft aangemeld een deelnamelink met meer informatie.