Terug naar het overzicht

Denk mee over nieuwe variant Korteweg

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Al geruime tijd is er aandacht voor de verkeersonveiligheid voor fietsers op de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Fietsers maken nu gebruik van dezelfde weg waar auto’s, vrachtverkeer en landbouwverkeer ook rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op. De gemeente wil de verkeerssituatie rond de Korteweg daarom graag verbeteren.

Wij namen het initiatief om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Korteweg te veranderen. Deze verandering moet bijdragen aan een verbetering van:
• de doorstroming van het verkeer;
• de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken;
• de verkeersveiligheid, met name voor fietsers.

Uw mening

We vroegen een verkeerskundig bureau verschillende varianten voor de Korteweg uit te werken. Dit rapport vindt u op de pagina over de Korteweg onder de tab ‘documenten’. We horen ook graag de mening van inwoners die de weg vaak gebruiken of in de omgeving wonen. Laat het ons uiterlijk maandag 15 maart weten als u aandachtspunten of tips hebt! Dit kan via het reactieformulier.

Informatieavond

Maandag 15 februari organiseert gemeente Hoeksche Waard een digitale informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze avond geven wij een toelichting op de plannen, de varianten en het proces. Ook is er mogelijkheid om vragen te stellen en ons van input te voorzien voor het verdere proces. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Aanmelden

Om de informatieavond bij te wonen moet u zich uiterlijk op maandag 15 februari voor 10.00 uur aanmelden. Hiervoor gaat u naar het aanmeldformulier. U krijgt dan uiterlijk maandag 15 februari 16.00 uur per e-mail een link toegestuurd om de informatieavond bij te wonen.