Terug naar het overzicht

Denk mee over inrichting van nieuw bos en participatie zonnepark Heinenoord

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft Eneco het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de oude Maas een zonnepark van circa 30 hectare te ontwikkelen. Inwoners van Heinenoord krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking van ontwikkelingen in het gebied.

Wij willen inwoners graag betrekken bij de ontwikkeling van het zonnepark Heinenoord en de inrichting van het compensatiebos

Zij hebben de mogelijkheid om hun ideeën te geven over:

1. De inrichting van en de financiële participatie in het mogelijke zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel;
2. De inrichting van een nieuw bos ten noorden van Heinenoord.
Meer informatie vindt u op www.debuitenzomerlanden.nl.

Eind september 2020 besloot het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard om het plan van het zonnepark door Eneco verder uit te laten werken volgens de gestelde voorwaarde. Ook mag Eneco starten met de voorbereidingen voor het zonnepark. Voorwaarde was dat de omgeving moet kunnen participeren in het zonnepark. Door mee te denken in het proces maar, ook doordat 50% van de elektriciteitsproductie van het zonnepark lokaal beschikbaar wordt gesteld. Het zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame energie op en wordt in samenhang met het wind-park Oude Maas ontwikkeld.