Terug naar het overzicht

Denk mee over het Omgevingsplan Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Met de komst van de Omgevingswet komen bestemmingsplannen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een zogenoemd Omgevingsplan. Hierin staan alle juridische regels voor de fysieke leefomgeving op 1 plek. Uiteindelijk komt er 1 Omgevingsplan voor heel de Hoeksche Waard. Om tot 1 Omgevingsplan te komen, gaan we stap voor stap aan het werk. Het eerste Omgevingsplan maken we voor het dorp Klaaswaal. Aan de basis ligt de Omgevingsvisie waarin de gemeente in 2019 samen met de Waardmakers de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken heeft vastgesteld.

U kunt meedenken over het Omgevingsplan voor Klaaswaal. Wat is er nodig en waar ziet u kansen? Door dit met elkaar beter in kaart te brengen, kunnen we het Omgevingsplan beter inrichten. Er zijn al veel goede ideeën naar boven gekomen.

De eerste gesprekken met inwoners stonden gepland voor begin januari 2022. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Hierdoor zijn het maken van een Omgevingsplan en de bijbehorende gesprekken met u ook uitgesteld.

Bent u nog niet actief in 1 van de werkgroepen en wilt u wel meewerken aan het Omgevingsplan Klaaswaal? Meldt u dan vrijblijvend aan ia omgevingswet@gemeentehw.nl of bel naar 14 0186 / 088 – 647 36 47. Meer informatie over de datum en onderwerpen van gesprek volgt later.