Terug naar het overzicht

Denk mee over een betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. Daarom gaan we werken we aan een betere ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

De aanpassingen in de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard zuidwest moet bijdragen aan een verbetering van:
• de verkeersveiligheid, met name voor fietsers;
• de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen, zoals landbouw- en vrachtverkeer;
• de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken.

Hoe gaan we dit doen?

De gemeente wil graag komen tot een goede oplossing voor de verbetering van de verkeersontsluiting in het zuidwesten van de Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar de verbetering van de verkeerssituatie in de zuidwestelijke kant van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om een proces te organiseren om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen.

In de komende periode worden de uitgevoerde onderzoeken naast elkaar gelegd en kunnen onder andere inwoners hun mening geven. Hiervoor organiseren wij begin juli en eind augustus 2 participatieavonden. Op basis van alle kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen, stellen we in september een advies op voor het college van B&W over een mogelijke voorkeursoplossing.

Eerste participatieavond op donderdag 8 juli

Op donderdag 8 juli organiseren wij de eerste digitale participatieavond. Dit is een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden kunnen hieraan deelnemen. Tijdens deze avond geeft APPM, de onafhankelijke procesbegeleider, een toelichting op de bevindingen uit de eerder uitgevoerde studies. Daarna gaan we graag met de deelnemers in gesprek over de kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen die zij zien om de zuidwestelijke kant van de Hoeksche Waard beter te ontsluiten. Ook is er mogelijkheid om vragen te stellen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Aanmelden voor participatieavond

Wilt u de avond bijwonen? Meld u dan uiterlijk dinsdag 6 juli voor 17.00 uur aan via de pagina ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest. Onder het kopje ‘Eerste participatieavond op 8 juli’ vindt u het aanmeldformulier. U krijgt dan uiterlijk donderdag 8 juli per e-mail een link toegestuurd om de avond bij te wonen.

Meer informatie?

Meer informatie over de avond vindt u op de pagina ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest. Voor vragen over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten, projectleider ontsluiting HW West via telefoonnummer 14 – 0186 of via e-mail marjolein.luyten@gemeentehw.nl. Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Leenheerenpolder? Neem dan contact op met Henk Groeneveld, gemeentelijk projectleider Leenheerenpolder via telefoonnummer 14 – 0186 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.