Terug naar het overzicht

Denk mee over de energietransitie in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In 2040 willen we in de Hoeksche Waard energieneutraal zijn en in 2050 aardgasvrij. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag. Vanaf vrijdag 12 maart kunnen inwoners, ondernemers en leden van (maatschappelijke) organisaties meedenken hoe we in de Hoeksche Waard werken aan de energietransitie en het behalen van onze ambities. Dit kan door het invullen van een vragenlijst, door deel te nemen aan een online dorpsbijeenkomst en jongeren nodigen we uit om in 3 minuten te swipen voor een duurzame toekomst via Swipocratie.

In de Hoeksche Waard werken we aan de energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, naar volledig duurzame energiebronnen als wind en zon. En natuurlijk willen we meer energie besparen. Want wat we besparen, hoeven we ook niet op te wekken. In 2040 willen we energieneutraal zijn. We wekken dan net zoveel energie in de Hoeksche Waard duurzaam en lokaal op als we gebruiken. Om dit alles voor elkaar te krijgen, werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan verschillende onderwerpen. Denk aan een uitvoeringsprogramma om toe te werken naar een energieneutrale Hoeksche Waard en een routekaart – de Transitievisie Warmte – voor het stap voor stap aardgasvrij maken van onze dorpen en wijken.

Denk mee over Hoeksche Waard richting energieneutraal

De tijd gaat sneller dan we denken en daarom moeten we nu aan de slag. Gemeente Hoeksche Waard werkt aan een uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. Hierin komen de acties tot en met 2026 te staan, die nodig zijn voor een energieneutraal eiland in 2040. Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid: “Dit zijn activiteiten die al bestaan, maar die we bijvoorbeeld uitbreiden, en nieuwe acties. We beginnen gelukkig niet bij nul. Er zijn al mooie stappen gezet: van zonnepanelen op daken, aardgasvrije nieuwbouw, gebouwen die steeds beter geïsoleerd zijn, tot de groei van elektrisch vervoer. Iedereen kan een bijdrage leveren. Zo maken we het uitvoeringsplan ook met onze samenwerkingspartners. Nu vragen we ook inwoners, ondernemers en leden van maatschappelijke organisaties mee te denken over de onderwerpen en acties die we al bedacht hebben en deze nog verder aan te vullen.”

Het invullen van de vragenlijst kan tot en met zondag 28 maart. De uitkomsten nemen we waar mogelijk mee bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Een samenvatting van de uitkomsten delen we rond de zomer op de website van gemeente Hoeksche Waard en in Het Kompas. Het uitvoeringsprogramma wordt halverwege 2021 aan de gemeenteraad aangeboden om hierover een besluit over te nemen.

Online dorpsbijeenkomsten over een aardgasvrije Hoeksche Waard

Net als in de rest van Nederland gaat er ook in de Hoeksche Waard veel veranderen rondom de warmtevoorzieningen. Dit is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord. Daarin staat dat in Nederland alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar al in 2030 moet van alle woningen en gebouwen 20% overgestapt zijn op een duurzame manier van verwarmen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Want om te verwarmen, te douchen en te koken zonder aardgas, moeten woningen, gebouwen en de buitenruimte worden aangepast. Zo’n overstap gaat niet van vandaag op morgen.

Daarom werkt iedere gemeente aan een Transitievisie Warmte. Deze visie moet eind 2021 klaar zijn. In deze visie staan de uitgangspunten voor een aardgasvrije Hoeksche Waard en hoe we daar kunnen komen. Er staat in beschreven in welke volgorde de wijken en dorpen in de Hoeksche Waard aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag. Ook staat er per wijk of dorp aangegeven welke andere mogelijkheden er zijn dan aardgas om woningen en gebouwen te verwarmen. De Transitievisie Warmte vertelt op hoofdlijnen hoe we toewerken naar een aardgasvrije Hoeksche Waard. Later wordt er voor iedere wijk of dorp een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan gemaakt. Dit is een uitgewerkt plan over hoe en wanneer een wijk of dorp aardgasvrij wordt gemaakt en wat daar voor nodig is. Dit plan wordt onder andere samen met inwoners en ondernemers gemaakt.  

Om nu al wel vast het gesprek over de warmtetransitie aan te gaan, organiseren we in maart en april een aantal kleinschalige, online bijeenkomsten voor de verschillende dorpen. Bent u inwoner, ondernemer of lid van een (maatschappelijke) organisatie? Meld u dan aan voor één van de bijeenkomsten. We gaan in gesprek over de verschillende soorten alternatieven voor aardgas, over welke vragen, zorgen of ideeën u heeft, en over wat u nu al kunt doen of mogelijk al doet.

Jongeren swipen in 3 minuten voor een duurzame toekomst

We zijn ook benieuwd hoe jongeren tegen de energietransitie en klimaatverandering aankijken. Daarom introduceren we Swipocratie: een makkelijke swipetool met keuzeopties voor maatregelen tegen klimaatverandering. Welke keuzes maken jongeren in de Hoeksche Waard, wat vinden zij belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan? De Swipocratie richt zich op jongeren tussen de 15 en 26 jaar. Ben je in die leeftijd, of doe je gewoon graag mee? Laat je stem horen en swipe in 3 minuten mee over jouw toekomst. Je kunt meedoen tot en met 28 maart via de Swipocratie.

Meedoen aan de vragenlijst, Swipocratie of aanmelden voor een dorpsbijeenkomst? 

Op de pagina Energietransitie vindt u alle informatie. Hier vindt u de link naar de vragenlijst, meer informatie over de bijeenkomsten voor de verschillende dorpen en de link naar Swipocratie.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard. 

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programmaplan Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.