Terug naar het overzicht

De sleutel ligt in de natuur!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Eén van de doelen binnen de programmalijn Agrifood is kennis en ervaring opdoen in het verbeteren van de bodemkwaliteit. In de Hoeksche Waard is er een pilot in uitvoering en met middelen van de Regio Deal. Mede-initiatiefneemster Mellany Klompe van Klompe Landbouw bereidt een projectaanvraag voor om het succes een vervolg te geven.

Klompe: “We focussen ons op regeneratieve landbouw. Dat is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. De methode richt zich vooral op verbetering van de bodemkwaliteit. En dat is nodig. De problemen veroorzaakt door uitgeputte bodems spelen wereldwijd. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws over klimaatverandering, gebrek aan zoet water, toenemende gezondheidsproblemen, mislukte oogsten en de afnemende biodiversiteit.” Meer dan een halve eeuw was de focus van de landbouw om zo goedkoop en efficiënt mogelijk voedsel te produceren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bodemkwaliteit flink is afgenomen. 

“De sleutel om de neerwaartse spiraal te doorbreken, ligt in de natuur,” aldus Klompe. “Regeneratieve landbouw is een manier waarbij landbouwgrond gebruikt wordt in harmonie met de natuur. Daarover is in Europa nog relatief weinig bekend. De principes van regeneratieve landbouw worden op kleine schaal toegepast. Echter een vertaling van deze principes naar grootschalige intensieve landbouw zoals we dat in Noordwest-Europa kennen, is er nog niet.”

Dit is aanleiding geweest voor Soil Heroes Foundation (SHF) om dit veelbelovende concept in samenwerking met Klompe Landbouw (Mijnsheerenland), Just Rootz en de Universiteit Wageningen (WUR) uit te werken voor de praktijksituatie. Binnen een pilot wordt gekeken naar de positieve bijdrage die deze manier van werken heeft voor biodiversiteit, wateropslag, voedingswaarde van bodem en gewas en vooral, CO2-opslag. 

Klompe: “Met het verzamelen van data van onze ervaringen maken we de verbeteringen in de bodem en de gewassen inzichtelijk. Dit geeft een betere kijk op wat in de praktijk uitvoerbaar is, hoeveel het vergt aan kosten en capaciteit en natuurlijk wat het effect is. Zo stellen we een toolbox samen van de meest effectieve en efficiënte regeneratieve maatregelen voor Noordwest-Europa.”

De samenwerkende partijen werken op dit moment aan een projectaanvraag voor de Regio Deal, waarmee ze regeneratieve landbouw door middel van een proeftuin in de Zuid-Hollandse Delta verder willen ontwikkelen. Regionale kennisdeling en -ontwikkeling en optimalisatie van de (data)monitoring zijn doelen waarop de aanvraag wordt gedaan.

Kijk voor meer informatie op de website van Soil Heroes Foundation.