Terug naar het overzicht

De regio is gestart met een Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Hoeksche Waard, zijn momenteel weer gestart met het jaarlijkse Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp. Dit keer op een nieuwe manier waarbij er op grote schaal verhalen en ervaringen kunnen worden opgehaald bij alle jeugdigen en hun (groot)ouders/verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp via de website ZHZ vertelt. Deze nieuwe manier levert informatie op voor de gemeenten waardoor ze beter kunnen sturen op verbetering van en een betere ervaring met jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouders.

Eind 2021 is de opdracht gegeven om samen met het expertbureau jb Lorenz het cliëntervaringsonderzoek op een vernieuwende wijze vorm te geven. Hiervoor wordt de narratieve onderzoeksmethode Omdat Ervaring Telt ingezet. Deze methode geeft ruimte aan alle inwoners die te maken hebben met jeugdhulp om hun ervaring te delen en zelf te bepalen hoe de onderzoekers hun ervaring moeten interpreteren door hun ervaring middels aanvullende vragen te duiden. De gemeenten hebben voor deze methode gekozen omdat zowel bij het opstellen van de vragen als bij het interpreteren van de resultaten inwoners en andere betrokkenen bij jeugdhulp een belangrijke rol hebben. Hiermee komt het onderzoek op democratische wijze tot stand. Ook levert deze methode, door het combineren van kwalitatief (ervaringen) en kwantitatief (duidingsvragen) onderzoek, het waarom achter een trend of patroon op. Daarmee kunnen de gemeenten beter sturen om de ervaringen met jeugdhulp verder te verbeteren.

Ervaringen delen

Bij dit onderzoek deelt u een ervaring met jeugdhulp en beantwoord u een paar vragen over uw ervaring. U mag meerdere ervaringen delen door voor elke ervaring opnieuw de lijst in te vullen. Het delen van uw ervaring duurt ongeveer 20 minuten. Ervaringen delen voor het rapport van 2022 kan tot uiterlijk 31 januari 2023

De gemeenten bundelen de ervaringen in een rapport. We delen alle ervaringen met een onderzoeksgroep van de gemeenten, de aanbieders van Jeugdhulp, ouders en jongeren. Zo werken we samen stap voor stap aan betere jeugdhulp. De rapporten kunt u jaarlijks rond juli zien op de website van de SOJ en van de gemeenten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoekers van jb Lorenz. Heeft u vragen? Dan kunt u die stellen door een mail te sturen naar omdatervaringtelt@jblorenz.nl.