Terug naar het overzicht

De raad luistert op dinsdag 23 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing van volgend jaar of hoe de gemeente de Hoeksche Waard aardgasvrij wil maken? Dat kan tijdens de 2 beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 23 november 2021. Beide bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.

Op dinsdag 23 november zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord en dus niet de raad. De raad luistert en stelt vragen. Door in te spreken helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek domein, Bestuur en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 2 bestemmingsplannen, de afvalstoffenheffing en legesverordening 2022, de slotrapportage en verlenging van de noodsteun Corona voor 2022.

Verlenging noodsteun Corona

Vorig jaar heeft de raad het Actieplan economische gevolgen coronacrisis 2020 en 2021 goedgekeurd. Onderdeel van dit actieplan is de noodsteun voor ondernemers en verenigingen. Met de noodsteun kunnen zij bijvoorbeeld leningen afsluiten bij de gemeente, een gift ontvangen en een voucher krijgen voor juridisch of financieel advies. Omdat ook de financiële steun van het Rijk grotendeels is gestopt, maar sommige coronamaatregelen nog niet, stelt het college de raad voor om de noodsteun vanuit de gemeente te verlengen tot 1 januari 2023.

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal domein, Duurzaamheid & Economie

In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de transitievisie Warmte.

Naar een aardgasvrije Hoeksche Waard

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat in 2050 aardgasvrij moet worden gewoond en gewerkt in Nederland, dus ook in onze gemeente. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 is het de bedoeling dat al 20% van onze gebouwen niet meer met aardgas worden verwarmd. Hoe het college dat wil aanpakken is te lezen in de ‘Transitievisie Warmte Hoeksche Waard’. Op 23 november wordt een toelichting gegeven op de transitievisie.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 23 november live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor deze bijeenkomsten vindt u bij Agenda’s en Vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 23 november, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen

Op de volgende 3 manieren kunt u op 23 november uw stem laten horen:

  • U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw mail dinsdag 23 november tot 12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
  • U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een Ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 22 november 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
  • Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan kunt u op dinsdag 23 november om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt u geholpen met het persoonlijk inspreken tijdens de raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 23 november 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via 088 – 647 18 74?