Terug naar het overzicht

Cyclomedia maakt panoramafoto’s in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De mensen van Cyclomedia Technology B.V. rijden van augustus tot en met oktober met speciaal uitgeruste voertuigen door de gemeente om 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg te maken. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database om deze foto’s – onder strenge voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties.

Gebruik van foto’s

De foto’s worden gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Cyclomedia maakt herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar. De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via het e-mailadres privacy@Cyclomedia.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement.