Terug naar het overzicht

Cultuureducatie met Kwaliteit - start van een nieuwe periode

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat cultuureducatie belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit het hoge aantal scholen dat inmiddels gebruik maakt van het aanbod van het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit is een landelijk project waarbij scholen en culturele instellingen in het hele land samenwerken om kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Ook Cultuureducatie met Kwaliteit Hoeksche Waard, in samenwerking met gemeente Hoeksche Waard, Bibliotheek Hoeksche Waard en het Kunstgebouw, sluit de tweede planperiode af met mooie resultaten.

Cultuureducatie is onmisbaar

Cultuureducatie stimuleert creativiteit. Maar het bevordert ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Cultuurwethouder Harry van Waveren onderschrijft het belang: “Het helpt kinderen hun talenten te ontdekken. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en leren samen te werken. Daarnaast krijgen ze oog voor schoonheid van kunst, erfgoed en taal. Ook kan het hen helpen om creativiteit in te zetten als ze ergens in vastlopen. Dus als een manier om zichzelf te uiten, anders dan met woorden. Elk kind is anders en moet de kans krijgen zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien. Als gemeente zijn wij daarom erg blij met deze samenwerking.”

Breed aanbod door stevig netwerk

In de afgelopen twee CmK periodes is een stevig netwerk ontstaan. Niet alleen met alle musea uit de Hoeksche Waard, maar ook met 25 lokale cultuuraanbieders. Deze aanbieders denken mee met scholen om het aanbod zo breed mogelijk op te zetten zodat de leerlingen alle disciplines krijgen aangeboden: dans, theater, muziek, beeldende kunst en erfgoed. Inmiddels maken 35 van de 40 basisscholen uit de Hoeksche Waard maken gebruik van het CmK aanbod. Of het nou losse workshops zijn, teamtrainingen of leerlijnen. Er zijn 28 Interne Cultuur Coördinatoren opgeleid. Zij zijn een belangrijke spil op de basisscholen om cultuureducatie een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Mooie stap: Meer Muziek in de Klas

Een belangrijk resultaat van planperiode 2 was de aansluiting bij het landelijke project Meer Muziek in de Klas. Een samenwerking van onder andere Muziekschool Hoeksche Waard, muziekverenigingen, andere muziekaanbieders en scholen om structureel muzieklessen op de scholen aan te bieden. Op dit moment doen er al 18 basisscholen mee met dit project en is het de bedoeling dat alle 40 scholen instappen.

De volgende cultuurplanperiode (2021-2024) gaat van start

Het integreren van cultuureducatie in het reguliere lesprogramma gaat door. Er komt binnen het programma meer aandacht voor het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het verbinden van binnen- en buitenschoolse kunst en cultuur. Gemeente Hoeksche Waard, Kunstgebouw en de Bibliotheek Hoeksche Waard gaan daar de komende 4 jaar hard mee aan de slag.

We starten planperiode 3 in september met een cadeautje voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Namens de gemeente en Aad Horstmans wordt er een poster aan de scholen aangeboden. Hierop staat een kaart van de Hoeksche Waard zoals deze eruit zag in 1948. Een mooie start van de nieuwe periode.

Meer weten over Cultuureducatie met Kwaliteit?

Kijk voor meer informatie op de website Cultuur Hoeksche Waard of neem contact op met Helma Wagemakers of Pauline van der Wijk, de coördinatoren van dit project. Zij denken graag mee hoe cultuureducatie kan worden opgenomen in het schoolplan en het schoolrooster. Ook staat op de website een overzicht met alle cultuuraanbieders uit de Hoeksche Waard.

V.l.n.r. Pauline van der Wijk (coördinator CmK), Helma Wagemakers (coördinator CmK), Harry van Waveren (wethouder Cultuur) en Marieke Montenarie (directeur Bibliotheek Hoeksche Waard).