Terug naar het overzicht

Corona-update sport - verdere versoepelingen per 1 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 24 juni kondigde het Rijk nieuwe versoepelingen in de sport aan. Wij zijn blij dat er steeds meer mogelijk wordt! Wij willen u er wel op wijzen dat in het protocol van NOC*NSF wordt afgeraden om contact te hebben, behalve bij onvermijdelijk sportcontact. Dit betekent dat u nog steeds zeer terughoudend moet zijn met het organiseren van sportactiviteiten waarbij er lichamelijk contact is en bij het organiseren van overige activiteiten op uw accommodatie. Zeker bij sporten die binnen uitgeoefend worden vragen wij u om de noodzakelijkheid ervan in ogenschouw te houden.

De versoepelingen hebben ertoe geleid dat we inmiddels besloten hebben om te stoppen met de meldingsplicht bij hervatting bij activiteiten. Wij vragen u wel om op uw locatie een plan van aanpak te hebben dat overlegd kan worden bij een eventuele controle. Het plan van aanpak moet voldoen aan de vereisten vanuit de geldende protocollen voor uw sport en moet gedeeld worden met uw leden, trainers en indien van toepassing de exploitant/beheerder. Het plan van aanpak geeft weer hoe u het in de praktijk heeft geregeld. Dit moet dus met elkaar kloppen. Het plan van aanpak is vormvrij en moet vooral voldoen aan de vereisten die uw sportbond voorschrijft en voldoen aan de protocollen van NOC*NSF. De benodigde achtergrondinformatie vindt u via www.sportengemeenten.nl.

Mocht u hulp nodig hebben om te komen tot het plan van aanpak, dan kunt u ondersteuning krijgen van Hoeksche Waard Actief. Zij zijn bereikbaar via info@hoekschewaardactief.nl of telefoonnummer 085-0707347.

Voor de openstelling van uw kantine na 1 juli verwijzen wij naar het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Dit is te vinden via www.khn.nl.

Huur binnensport en buitensport

Buitensport

Eerder besloten wij om voor de buitensport geen huur in rekening te brengen voor de periode dat er geen gebruik gemaakt kan worden van accommodatie. Dit geldt voor de buitensportverenigingen die rechtstreeks huren van de gemeente. Voor de buitensportverenigingen met een volledig eigen accommodatie of die een onderhoudsbijdrage ontvangen van de gemeente is er inmiddels ook een regeling in de maak. Die regeling is aangekondigd door het Rijk en houdt in dat die verenigingen, onder bepaalde voorwaarden, compensatie gaan ontvangen. Meer informatie moet daar nog over volgen.

Binnensport

De meeste binnensportaccommodaties in de Hoeksche Waard worden (privaatrechtelijk) door de gemeente verhuurd aan exploitanten/beheerders, die het weer verhuren aan verenigingen en overige huurders. Wij hebben dus veelal geen rechtstreekse invloed hierop. Voor de binnensport geldt dat wij nog in afwachting zijn van de uitwerking van de aangekondigde compensatiemaatregel van het Rijk. Aangekondigd is dat gemeenten voor een deel gecompenseerd worden voor gemiste huurinkomsten. Wij wachten af hoe deze regeling er uit gaat zien en dan zullen wij ons best doen om de opbrengst hiervan ten voordele van de betreffende verenigingen te laten vallen. De intentie van het Rijk is de regelingen deze zomer gepubliceerd te hebben. Wij verwachten in september u over de uitwerking te kunnen informeren.  

Meer informatie over de regelingen van het Rijk die in ontwikkeling zijn is te vinden via het coronadossier op www.sportengemeenten.nl.

Noodfonds

Als laatste willen wij u mededelen dat de gemeenteraad vorige week heeft besloten om een noodfonds in te stellen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die in acute financiële nood zitten. Heeft uw vereniging rode cijfers of dreigt u hier op zeer korte termijn in terecht te komen? Neem dan contact op met de gemeente, mogelijk komt u in aanmerking voor een lening. Meer informatie over het noodfonds vindt u op de website van de gemeente https://www.gemeentehw.nl/actueel/raad-stemt-in-met-extra-noodsteun-voor-hoeksche-waardse-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen/17256/.