Terug naar het overzicht

Corona-update cultuur - verdere versoepelingen per 1 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 24 juni kondigde het Rijk nieuwe versoepelingen in de cultuursector aan. Wij zijn blij dat er steeds meer mogelijk wordt! De versoepelingen hebben ertoe geleid dat we inmiddels besloten hebben om te stoppen met de meldingsplicht bij hervatting van activiteiten. Wij vragen u wel om op uw locatie een plan van aanpak te hebben dat overlegd kan worden bij een eventuele controle. Het plan van aanpak moet voldoen aan de vereisten vanuit de geldende protocollen voor uw sector. Daarnaast moet u het delen met uw leden, docenten en indien van toepassing de exploitant/beheerder van uw accommodatie.

Noodfonds

De gemeenteraad heeft vorige week besloten om een noodfonds in te stellen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die in acute financiële nood zitten. Staat uw vereniging, stichting of onderneming in de rode cijfers of dreigt u hier op zeer korte termijn in terecht te komen? Neem in dat geval contact op met de gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening. Lees hier meer informatie over het noodfonds.

Basisregels blijven van kracht

Het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal mensen dat eraan overlijdt is flink afgenomen. Dat hebben we met elkaar bereikt door ons te houden aan de volgende maatregelen:

 • Heeft u milde klachten? Blijf thuis en laat u testen. Bent u benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Was vaak uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna meteen weg.
 • Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Handige websites

Handige informatie over de coronamaatregelen, protocollen en mogelijkheden per sector vindt u onder andere op de onderstaande websites:

Verruiming voor koren

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles:

 • Een gezondheidscheck is vereist.
 • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  onder koorleden.
 • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.  
 • Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.  (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden  professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Hoeksche Waard Actief. Zij helpen u graag! De medewerkers zijn bereikbaar via e-mail info@hoekschewaardactief.nl of telefonisch via 085 – 070 73 47.