Terug naar het overzicht

Concept Transitievisie Warmte ter inzage en uitnodiging derde digitale informatiebijeenkomst op 6 september

Dit nieuwsbericht is verlopen.

We werken aan een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050. Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Dit betekent dat wat wij doen geen negatief effect meer heeft op het klimaat. Om dit te bereiken, werken we vanuit het programmaplan Duurzaamheid aan verschillende trajecten. Zoals de overgang naar duurzame energie, de energietransitie. Daar valt ook de Transitievisie Warmte onder. Het opstellen van deze visie is een landelijke verplichting. De conceptvisie ligt ter inzage van donderdag 26 augustus tot en met woensdag 6 oktober 2021. Op maandag 6 september organiseert de gemeente voor de derde keer een digitale informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte. 

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor is afgelopen periode per wijk of dorp onderzocht wat de mogelijkheden zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. En in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak. De uitkomst hiervan staat in de ‘concept Transitievisie Warmte’. 

Ter inzage

De concept Transitievisie Warmte ligt met ingang van donderdag 26 augustus tot en met woensdag 

6 oktober 2021 ter inzage. U kunt deze visie bekijken op de gemeentelijke website. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dat kan op het gemeentehuis in Oud-Beijerland en in Maasdam (bij de balie, op afspraak). 

U kunt een reactie geven op de conceptvisie. Dit noemen we ook wel het indienen van een zienswijze. U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat de concept Transitievisie Warmte ter inzage ligt (bij voorkeur schriftelijk). Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Na de behandeling van eventueel ingediende zienswijzen gaat de concept Transitievisie Warmte voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Na een akkoord van de gemeenteraad is de volgende stap dat de gemeente met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de slag gaat met het maken van dorp-/wijkuitvoeringsplannen. Zo werken we gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving. 

Schriftelijke zienswijzen tegen de concept Transitievisie Warmte kunt u indienen bij:

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘concept Transitievisie Warmte’.

Digitale informatiebijeenkomst

Op maandagavond 6 september van 19.30 tot 21.00 uur organiseert gemeente Hoeksche Waard een derde digitale bijeenkomst over de concept Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken wij met elkaar nog eens kort naar uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte tot nu toe. We geven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en aardgasalternatieven voor verschillende woningtypen in de Hoeksche Waard. Ook bespreken we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om te komen tot een aardgasvrij gebouw en waar u terecht kunt met uw vragen. Het is deze avond mogelijk om vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Op 13 januari en 5 juli vonden er al digitale bijeenkomsten plaats over de warmtetransitie. Tijdens deze bijeenkomsten gaven we uitleg over het traject. We deelden de resultaten die uit de warmteonderzoeken zijn gekomen. En we haalden informatie op waarmee we uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte in de Hoeksche Waard konden bepalen. Ook beantwoordden we vragen en gingen in gesprek over zorgen die bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de transitie naar aardgasvrij leefden. Daarnaast zijn er 6 kleinschalige digitale dorpsbijeenkomsten en 2 bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties georganiseerd om het gesprek aan te gaan en vragen te beantwoorden over de warmtetransitie. 

Meer informatie en aanmelden

Hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst op 6 september leest u elders op onze website. Hier vindt u ook meer informatie over de eerder gehouden bijeenkomsten. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging. Op 3 september ontvangt u per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst. 

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programmaplan Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.