Terug naar het overzicht

Compensatie ouderbijdrage gemeentelijke regelingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Landelijk is besloten dat ouders worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van maandag 16 maart tot maandag 8 juni. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de eigen bijdrage terug voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Gemeente Hoeksche Waard compenseert de eigen bijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en gebruikmaken van gemeentelijke regelingen.

Inwoners van de Hoeksche Waard, die gebruikmaken van de gemeentelijke regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor de opvang van hun kinderen, worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij hebben betaald in de periode van 16 maart tot 8 juni. De eigen bijdrage wordt voor de dagopvang gecompenseerd tot een uurtarief van € 8,17. Voor de buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur en voor de gastouderopvang tot € 6,27 per uur. De gemeente maakt deze eigen bijdrage zo snel mogelijk, maar uiterlijk in juli, over.

Ook compensatie eigen bijdrage Peuteropvang

De gemeente compenseert ook de eigen bijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en gebruikmaken van de peuteropvang. Zij ontvangen de compensatie via de kinderopvangorganisatie waar hun kind/kinderen gebruik van maakt/maken. Deze eigen bijdrage wordt vergoed tot het huidige gemeentelijke normtarief voor peuteropvang van € 8,50 per uur.