Terug naar het overzicht

College Hoeksche Waard biedt sluitende Begroting 2022-2025 aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van gemeente Hoeksche Waard biedt de gemeenteraad een sluitende Begroting 2022-2025 aan. Het is de laatste begroting in deze bestuursperiode. Met deze begroting laat de gemeente zien financieel gezond te zijn en biedt het college een solide basis aan voor een volgend gemeentebestuur.

Voldoende vaart op belangrijke opgaven

Wethouder Piet van Leenen (Financiën): “Bij de start van de gemeente in 2019 stelden we ons ambitieuze beleidsprogramma op in de vorm van een hoofdlijnenakkoord. We zijn nu bijna drie jaar op dreef, waarbij we kunnen zeggen dat we op snelheid en op koers zijn. Ondanks de coronapandemie en een moeizame kabinetsformatie weet de gemeente voldoende vaart te houden op de belangrijkste opgaven.”

Nieuwe ambities in begroting uitgewerkt

De begroting geeft aan waar de gemeente haar geld aan uitgeeft en wat zij aan inkomsten verwacht. Het is een uitwerking van de kaders die de gemeenteraad in juli in de Perspectiefnota heeft vastgesteld. In de Perspectiefnota staan ook nieuwe ambities en beleidswensen voor de komende jaren. In de Begroting 2022-2025 zijn deze ambities en beleidswensen uitgewerkt en is hier extra budget voor vrijgemaakt. Het gaat in totaal om ongeveer € 4 miljoen aan nieuwe beleidswensen.

Sluitende begroting

De extra financiële middelen voor nieuwe beleidsplannen zijn vrijgemaakt door andere budgetten in de begroting bij te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de lasten en opbrengsten structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten worden gedekt met structurele opbrengsten. Piet van Leenen: “Gemeente Hoeksche Waard is financieel gezond en kan met een stevige reservepositie tegen een stootje.“

Lokale lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk

Wethouder van Leenen stelt: “Inwoners hechten belang aan lage woonlasten. Als gemeente Hoeksche Waard scoren we daar op de landelijke schaal goed in. Net als in voorgaande jaren zijn we er opnieuw in geslaagd om de sluitende begroting aan te bieden op basis van de bestaande tarieven. Zo blijft de onroerend zaakbelasting ook in 2022 gelijk, los van de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie voor 2022 is 1,6%. En het tarief van de afvalstoffenheffing daalt in 2022 gemiddeld met 1,25% ten opzichte van 2021.”

Behandeling in de gemeenteraad

Op 4 november behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens de oordeels- en besluitvormende vergadering. De raadsvergadering is ook digitaal live te volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard.