Terug naar het overzicht

COA opent noodopvang op locatie voormalig AZC in 's-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opent een tijdelijke opvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel. Mede door de ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het verleden, zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijerland, is het college bereid om hier onder voorwaarden medewerking aan te verlenen. De gemeente draagt daarmee bij aan het oplossen van een landelijk probleem.

Er komt een opvang voor maximaal 375 mensen

Het COA verwacht dat de eerste mensen over enkele weken op de locatie aan de Kilweg 41 terechtkunnen. Een precieze datum is nog niet bekend. De locatie – die eigendom is van het COA – wordt de komende weken geschikt gemaakt voor de opvang. Zo worden er onder andere tijdelijke woonunits met basisvoorzieningen geplaatst.

De opvang geldt voor 6 maanden met de mogelijkheid om met een half jaar te verlengen

Daarnaast heeft het COA bij de gemeente aangegeven te willen praten over een mogelijke heropening van het AZC in de toekomst. Hierop heeft de gemeente laten weten deze gesprekken pas te willen voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste 6 maanden noodopvang. Die evaluatie wordt uitgevoerd in samenspraak met inwoners en het maatschappelijk middenveld.

Op woensdag 15 september vindt een informatiemarkt plaats

Deze informatiemarkt vindt plaats van 17.00 – 19.30 uur in sporthal De Schenkel, Schenkeltje 7b in ’s-Gravendeel. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over de tijdelijke opvang. Het COA,  de gemeente en enkele maatschappelijke organisaties zijn aanwezig om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Inwoners zijn ook van harte welkom als zij willen meedenken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de periode voor, tijdens en na de opvang succesvol verloopt. Deze inbreng wordt meegenomen in de afspraken die het COA en de gemeente met elkaar maken. Ook kunnen mensen zich tijdens de informatiemarkt aanmelden als vrijwilliger als zij willen helpen bij een snelle en succesvolle integratie van de nieuwe, tijdelijke bewoners. Om te voldoen aan de huidige coronamaatregelen is aanmelden voor de informatiemarkt verplicht en via reservering van een tijdslot. Aanmelden kan via de pagina Tijdelijke noodopvang ‘s-Gravendeel en telefoonnummer 088 – 647 36 47.

Er is een groot tekort aan opvanglocaties in het land

Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties in ons land. Dat komt door een groter aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland, de komst van Afghaanse evacués en doordat asielzoekers met een verblijfvergunning langer in de opvang verblijven door tekort aan woonruimte in Nederland. Daarom heeft het kabinet een oproep gedaan aan onder andere provincies en gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders. Dat vraagt om snelle besluitvorming van gemeenten.

Het proces naar noodopvang toe wordt zorgvuldig doorlopen

Alleen op die manier en in samenwerking met de samenleving kunnen we de tijdelijke opvang tot een succes maken. Alle inwoners van ‘s-Gravendeel, Mookhoek, Schenkeldijk en De Wacht worden vandaag geïnformeerd via een huis-aan-huis brief met informatie over de opening van een tijdelijke opvang. Op onze website is een pagina Tijdelijke noodopvang ‘s-Gravendeel ingericht, waar informatie te vinden is en antwoorden op mogelijke vragen staan. Ook kan iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen zich via deze pagina aanmelden voor een (digitale) nieuwsbrief.

De voorwaarden en afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst

Momenteel zijn het COA en de gemeente in gesprek over de voorwaarden die de gemeente stelt op het gebied van onder andere de samenstelling van de groep mensen op de locatie, de overlegstructuur met omwonenden en maatschappelijke organisaties en het beheer en de beveiliging van de locatie. De inbreng van de gesprekken die we momenteel voeren en de inbreng tijdens de informatiemarkt wordt hierin meegenomen.