Terug naar het overzicht

Circulaire aanpak gemeente Hoeksche Waard maakt indruk

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 11 november presenteerde wethouder Paul Boogaard (Economie) het uitvoeringsprogramma circulaire economie aan de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Meindert Stolk en concerndirecteur Jan van Ginkel waren zeer enthousiast over de circulaire aanpak van de gemeente. Op het gemeentehuis in Maasdam werden naast de gepresenteerde plannen ook de mogelijkheden besproken waarop de provincie aan de Hoeksche Waardse ambities kan bijdragen.

Koploper Hoeksche Waard

Afgelopen zomer werd het uitvoeringsprogramma circulaire economie door de gemeenteraad vastgesteld. Naast een uitvoeringsprogramma met concrete doelen, heeft gemeente Hoeksche Waard al de nodige middelen en menskracht op het duurzame thema gezet. Vanuit de provincie Zuid-Holland wordt er onderzoek gedaan naar de circulaire aanpak van de 52 verschillende gemeenten in Zuid-Holland. Kijkend naar het beleid en de inzet van mensen en middelen behoort gemeente Hoeksche Waard tot de best scorende gemeenten van Zuid-Holland. Boogaard: “Dat is hard nodig. Grondstoffen raken op en het winnen ervan draagt bij aan de uitstoot van CO2. Door hier nu al op in te zetten dragen we niet alleen bij aan een toekomstbestendig Hoeksche Waard, maar maken we het voor ondernemers mogelijk nieuwe kansen te creëren en te verzilveren.”

Ambitieuze plannen én projecten

Gemeente Hoeksche Waard heeft het werken aan een circulaire economie uitvoerig beschreven in het uitvoeringsprogramma. Maar het blijft niet bij plannen alleen. Zo bouwde de gemeente al het multifunctionele centrum de Boezem & Co in Oud-Beijerland. Dit is deels gebouwd met materialen uit sloopwoningen en de isolatie is gemaakt van oude spijkerbroeken van inwoners. Ook laat de gemeente materialenpaspoorten maken bij de aanleg van bijvoorbeeld fietspaden. In een materialenpaspoort worden de gebruikte grondstoffen vastgelegd waardoor het in de toekomst eenvoudiger wordt deze her te gebruiken. Stolk: “Gemeente Hoeksche Waard werkt voortvarend aan het thema circulair. Dat blijkt wel uit deze enthousiaste presentatie waarin concrete projecten worden beschreven. Wat dat betreft een mooi voorbeeld voor andere gemeenten. Wij ondersteunen de plannen en projecten waar mogelijk met kennis en menskracht. Zo werken we samen aan hetzelfde doel: een circulair Zuid-Holland in 2050.” Projecten waarvoor gemeente en provincie samenwerken zijn onder meer de aanpak van voedselverspilling, een materiaalstromenanalyse openbare ruimte en de pilot circulair handelsplatform bouwmaterialen.

Bedrijfsleven pakt het op

Ook het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard is erg actief met circulaire projecten. Zo zijn er bedrijven die van lokaal gekapte bomen borrelplanken of grafkisten maken, is er een speler op de markt die  bedrijfskleding en schoenen inneemt om er vervolgens grondstoffen uit te halen en is er een ondernemer die matrashoezen maakt van plastic uit de oceaan. De komende maanden gaat de gemeente werken aan het verder uitbreiden van het netwerk van circulaire bedrijven. Kennis overdragen en elkaar inspireren zijn belangrijk om de volgende stap te maken. Ook dit project wordt financieel ondersteund door de provincie.

‘Samen Versnellen’

Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard werken samen aan de circulaire doelen. Circulaire economie is een belangrijk thema op de strategische agenda voor de Zuid Hollandse Eilanden. De Provincie Zuid-Holland werkt met de strategie ‘Samen Versnellen’ waarbij de provincie inzet op 5 actielijnen: aanjagen van netwerken en ketensamenwerking, kennis en innovatie ontwikkelen en delen, actualiseren van beleid en regelgeving, inrichting fysieke leefomgeving en inkoop en aanbesteding.