Terug naar het overzicht

Brandweervoertuigen bij Heinenoordtunnel (A29)

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg tijdelijk 2 bemande brandweervoertuigen geplaatst aan de noord-, en zuidzijde van de Heinenoordtunnel (A29). Dit is besloten in overleg met gemeente Barendrecht en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Tijdens een inspectie van de Heinenoordtunnel is in augustus 2021 gebleken dat de brandblusinstallatie niet op orde was. Een aantal tanks met blusschuim voldeed niet meer en de waterdruk was te hoog. De gemeente Barendrecht is hierover in het najaar geïnformeerd. Deze gemeente heeft op haar beurt de kwestie afgestemd met gemeente Hoeksche Waard.

Rijkswaterstaat heeft in de 1e helft van december 2021 werkzaamheden uitgevoerd aan de blusinstallatie, waarbij onder andere nieuw blusschuim is aangebracht. Bij het testen van een aantal brandkasten (hulppostkasten) is afgelopen weekend (18 en 19 december) gebleken dat de waterdruk nog te hoog is. Hierdoor worden bij een brand in de tunnel de slanghaspels mogelijk moeilijker te bedienen voor weggebruikers en hulpverleners. De brandweervoertuigen aan weerszijden van de tunnel kunnen in geval van een brand in de tunnel direct ter plaatse zijn om hulp te bieden als de slanghaspels onvoldoende functioneren.

Rijkswaterstaat werkt in overleg met de brandweer en de veiligheidsregio aan een oplossing om de waterdruk in de brandblusvoorzieningen zo snel mogelijk te verlagen. Tot die tijd zullen de brandweervoertuigen bij de tunnel blijven staan.

Dit is een bericht van Rijkswaterstaat