Terug naar het overzicht

Bovenwegbos in Strijen gereedgemaakt voor de toekomst

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Ook bossen hebben onderhoud nodig. Daarmee helpen we het bos gezond te houden en kunnen we ervoor zorgen dat er meer verschillende soorten planten en dieren zich er goed voelen. Zo werken we aan een sterke biodiversiteit in de Hoeksche Waard. In het Bovenwegbos vinden de komende maanden in en aan de rand van het bos daarom allerlei onderhoudswerkzaamheden plaats. Daarbij is het bos tijdens een deel van de werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk. Uiteraard wordt er gewerkt volgens de geldende wet & regelgeving flora en fauna.

Grotere biodiversiteit

Om struiken met schermbloemen en bessen een kans te geven, is meer lichtinval aan de rand van het bos gewenst. Bloemen, wilde bijen en vlinders die eropaf komen, houden niet van schaduw. Hiervoor worden langs de bosrand aan de zijde van het Oudeland enkele bomen gerooid. Binnen de cirkel van het wandelpad is een poel. Deze poel is nu dichtgegroeid en staat ’s zomers droog. De poel wordt schoongemaakt om betere omstandigheden te creëren voor amfibieën.

Verder toppen we de bomen tot stoven. Dit is een proces dat vergelijkbaar is met het knotten van wilgen. De stoven zijn iets korter en reiken ongeveer tot kniehoogte. Hierdoor ontstaat meer lichtinval en dat is gunstig voor insecten. Langs het wandelpad richting het bos staan uitheemse Italiaanse populieren. De komende jaren vervangen we de minder gezonde exemplaren voor soorten die passen in een elzensingel.

Gevaarlijke situaties

Een aantal grote bomen is slecht geworteld in de bodem. Regelmatig vallen bomen spontaan om. Begrijpelijkerwijs levert dit gevaarlijke situaties op voor wandelaars. Daarom worden gevaarlijke bomen nu op voorhand gerooid. De aannemer die dit werk gaat uitvoeren, voert ook het hout af. Gemeente Hoeksche Waard zorgt ervoor dat geruimde bomen vervangen worden door nieuwe aanplant.

Foto: Wilma Kapoen