Terug naar het overzicht

Blijk van Waardering voor mantelzorgers Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Mantelzorgers zorgen voor iemand die langdurige ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. ‘Als gemeente waarderen wij de inzet van mantelzorgers,  want jarenlange liefdevolle zorg voor een naaste is mooi en dankbaar werk maar vraagt ook veel tijd en energie van een mantelzorger. Ook dit jaar bieden wij hen dan ook de Blijk van Waardering, een Hoeksche Waardse cadeaubon ter waarde van € 75,-. ‘, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat (wethouder Welzijn en inclusieve samenleving). 

Voor wie kan de Blijk van Waardering aangevraagd worden?

Mantelzorgers die minimaal drie maanden lang minstens acht uur per week voor iemand zorgen met wie hij of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de Blijk van Waardering aanvragen. De zorgvrager die ondersteund wordt, moet dan wel in de Hoeksche Waard wonen. De mantelzorger mag echter ook buiten de Hoeksche Waard wonen.

Kent u mantelzorgers die in aanmerking komen voor de Blijk van Waardering?

Attendeer hen dan op het aanvragen van de Blijk van Waardering. Als u professioneel zorgverlener bent en mantelzorgers kent van uw cliënten, kunt u hen hierop attenderen.

Meer informatie en het aanvraagformulier

Een verdere toelichting en het aanvraagformulier staan op de website www.gemeentehw.nl en op de website www.meemantelzorg.nl. Het aanvraagformulier is ook op te vragen via het servicebureau van MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan per e-mail via servicebureau@meeplus.nl of  telefonisch op nummer (0181) 33 35 07.    

Vragen

Voor vragen over de Blijk van Waardering kunt u contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan per e-mail via servicebureau@meeplus.nl  of telefonisch op nummer (0181) 33 35 07.