Terug naar het overzicht

Bijzondere archeologische vondst bij het Oude Raadhuis

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Bij archeologisch onderzoek tijdens het uitgraven van de bouwput voor de werkzaamheden van de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland is een bijzondere vondst gedaan. Archeologen vonden 6 graven uit einde van de 16e of 17e eeuw. Eén graf bleek bijna volledig intact.

Het gaat om 6 graven, die als gevolg van eerdere graafwerkzaamheden, voornamelijk in 1980, voor een deel beschadigd bleken te zijn. Eén graf was echter nog bijna volledig intact. Vanwege de grote wetenschappelijke waarde is de grafkist in zijn geheel uitgegraven en veiliggesteld. De overige begravingen zijn in de bodem behouden. De komende tijd wordt de inhoud van de kist zorgvuldig blootgelegd en onderzocht. 

Met moderne onderzoekstechnieken kan het geslacht en de leeftijd van het individu worden vastgesteld. En kan worden bepaald of de overledene ziektes heeft gehad en wat de laatste maaltijd is geweest. En dat is uniek. Het is voor het eerst dat een 17e -eeuwse inwoner van Oud-Beijerland op deze manier kan worden onderzocht.   

Kerkhof Oud-Beijerland was groter

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat het kerkhof van Oud-Beijerland zich in ieder geval in de 17e eeuw verder in oostwaartse richting uitstrekte dan tot nu toe werd aangenomen. Waarschijnlijk werd dit deel van het kerkhof al in de 17e eeuw niet meer gebruikt, toen in die tijd voor een deel werd bestraat om het weggetje de Waterstal aan te leggen. Omstreeks 1750 – 1800 werd een huis gebouwd dat ook voor een deel op de oude begravingen bleek te staan. Van deze bebouwing, die in 1980 werd afgebroken, zijn eveneens resten teruggevonden. Daarnaast kon worden vastgesteld dat in de 17e eeuw de Vliet in dit onderzochte deel ongeveer 2 meter breder was dan nu.

Werkzaamheden Oude Raadhuis

Sinds eind mei 2021 vinden er werkzaamheden plaats bij het Oude Raadhuis. Ook archeologisch onderzoek maakt daar deel van uit. Archeologen van SOB Research voerden dit onderzoek uit in opdracht van gemeente Hoeksche Waard. Het veldonderzoek, dat bestond uit het archeologisch begeleiden van de aanleg van de bouwput, is inmiddels afgerond. De komende tijd worden de onderzoeksgegevens verwerkt en geanalyseerd. Uiteindelijk wordt een onderzoeksrapport gepubliceerd. 

Archeologie en erfgoed

De Hoeksche Waard is rijk aan archeologie. Het vertelt veel over onze vroege geschiedenis. De gemeente laat bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord vaak archeologisch onderzoek doen. Hierbij wordt gekeken naar wat de archeologische verwachtingswaarde is van het terrein en de werkzaamheden in de bodem. Eventuele vondsten kunnen zo behouden, onderzocht en geconserveerd worden. Zo beschermt de gemeente haar archeologisch erfgoed en maakt het waar dat kan beleefbaar voor een zo groot mogelijk publiek.