Terug naar het overzicht

Bijeenkomst ‘De energietransitie: inzetten op besparen en overgaan op schone energie in de Hoeksche Waard’

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Ruim 110 geïnteresseerden namen online deel aan deze bijeenkomst. Zij ontvingen informatie over 3 trajecten binnen de energietransitie: het uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard richting Energieneutraal, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard.  

Hoeksche Waard energieneutraal in 2040

We werken toe naar een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040. We wekken dan net zoveel energie in de Hoeksche Waard duurzaam op als we gebruiken. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en andere overheden werken we aan een uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. Daarin staan concrete projecten waarmee we de komende 5 jaar aan de slag gaan om ons doel te bereiken.

Transitievisie Warmte

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Gemeente Hoeksche Waard werkt zo stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving. Hiervoor onderzoeken we eerst per wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn. En in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak. De uitkomst hiervan komt in een ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens wordt gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een Wijkuitvoeringsplan.

Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES regio Hoeksche Waard)

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal wordt uitgewerkt en gerealiseerd. Hoeksche Waard onderzoekt als 1 van de 30 energieregio’s in Nederland hoe het beste duurzame energie op land opgewekt kan worden. Dit geven we samen vorm in de ‘RES regio Hoeksche Waard’. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met inwoners en andere betrokkenen om tot de concept-RES te komen, die op 1 oktober is ingediend. Hierin staat dat wij met de huidige wind- en zonneparken al goed op weg zijn en inzetten op bijvoorbeeld nog extra opwekken van zonne-energie op grote (agrarische) bedrijfsdaken. Op 1 juli 2021 dienen we de definitieve RES in bij het Nationaal Programma RES.

Heeft u de bijeenkomst gemist?

Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid, opende de avond en vervolgens werden deelnemers aan de hand van presentaties geïnformeerd over de 3 trajecten. Enthousiast werden vragen gesteld in de chat. Huibert Steen: “Het onderwerp duurzaamheid leeft binnen de Hoeksche Waard. En dat is goed, want verduurzamen doen we met zijn allen. We zijn al goed op weg, maar er moet ook nog veel gebeuren.” U kunt de bijeenkomst terugkijken op de pagina over de Energietransitie. Ook vindt u hier uiterlijk 18 december de beantwoording van de vragen uit de chat.

Animatie over de energietransitie in de Hoeksche Waard

De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard