Terug naar het overzicht

Bezoekersonderzoek Zuid-Hollandse Delta

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vinden recreanten en toeristen van de Hoeksche Waard en de Zuid-Hollandse Delta, waar onze gemeente deel van uitmaakt? Deze zomer en herfst spreken enquêteurs van I&O Research op verschillende plekken in onze gemeente bezoekers aan om hen enkele vragen te stellen.

Ook u als Hoeksche Waarder kan worden aangesproken. Met dit onderzoek willen wij, samen met een aantal buurgemeenten, zicht krijgen op wie de regio bezoekt en wat de verwachtingen, ervaringen en wensen zijn. Zo maken we samen met ondernemers en de marketingorganisaties gerichtere keuzes binnen toerisme en recreatie in onze gemeente en de regio. Het onderzoek start maandag 28 juni en duurt tot ongeveer eind oktober.

Meer informatie?

Dan kunt u terecht bij Wendy Hofman via telefoonnummer 140186 of via e-mail wendy.hofman@gemeentehw.nl.