Terug naar het overzicht

Bewoners uit Oud-Beijerland maken hun daken asbestvrij

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Afgelopen zaterdag 30 oktober verwijderden buurtbewoners uit de straten Griendwerker, Hoefsmid, Rietsnijder en Binnenpad uit Oud-Beijerland de asbestdaken van hun schuren. Deze vervingen zij door een ‘gezond’ dak. Er stonden twee containers in de deelnemende wijk, waardoor bewoners niet zelf met het asbest naar de milieustraat hoefden te rijden. Op deze dag was het verwijderen van de daken niet alleen makkelijk, maar ook gezellig.

In totaal deden bewoners van 58 adressen mee. Ze deden mee aan een actie van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), RAD en gemeente Hoeksche Waard. In deze straten komen namelijk veel asbestdaken voor. De deelnemers kregen gratis beschermende kleding en verpakkingsmateriaal. Daarnaast werden er twee containers in de deelnemende wijk geplaatst.

Wethouder Piet van Leenen kwam zaterdag een kijkje nemen. Hij is trots dat zoveel dakeigenaren samen de mouwen opstroopten. “Als gemeente werken wij hard om inwoners een fijne maar ook gezonde leefomgeving te bieden. Samen met OZHZ en de RAD wilden wij invulling geven aan het landelijk initiatief om asbestdaken aan te pakken. De inzet was een pilot om het inwoners makkelijker te maken om zelf de daken te vernieuwen. Mijn complimenten aan alle inwoners die aan deze actie meededen. Zij werkten hard aan hun schuren en lieten hiermee zien dat iedereen heel goed zelf zijn asbestdak kan verwijderen. Het resultaat mag er zijn! Al met al is deze pilot zeker de moeite waard om na te denken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.”

Waarom deden deze straten mee?

In deze straten staan relatief veel schuren met een asbestdak. Een schuur met een dak van vóór 1994 kan asbest bevatten. Asbestdaken zijn een risico voor de gezondheid en het milieu. Weer en wind kunnen ervoor zorgen dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken. Bij het plotseling beschadigen van een asbestdak, bijvoorbeeld door brand of hagel, kunnen deze kankerverwekkende vezels in de lucht en op de grond terechtkomen. 

Ook zelf een asbestdak verwijderen?

Daken met een oppervlakte kleiner dan 35 vierkante meter mogen onder bepaalde voorwaarden door particulieren zelf verwijderd worden. Hoe? Op de website van Milieu Centraal staat handige informatie over het controleren van schuurdaken op asbest. Op de website van de OZHZ staan alle stappen die inwoners kunnen volgen om asbest veilig te verwijderen.