Terug naar het overzicht

Bewoners Immanuëlhof genieten van klimaatproof tuin en buitenruimte

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteren staken de bewoners van de 24 huurwoningen van HW Wonen aan het Immanuëlhof in ’s-Gravendeel letterlijk de handen uit de mouwen. Zij legden de laatste hand aan de gemeenschappelijke tuin en vulden de bloembakken met planten. Eind 2020 zijn de woningen al opgeleverd en hebben de bewoners hun intrek genomen. Nu is de buitenruimte ingericht en kunnen ze genieten van hun nieuwe klimaatbestendige woonomgeving.

Het klimaat verandert. Daardoor krijgen we ook in de Hoeksche Waard vaker te maken met hitte, droogte en hevige neerslag. Daar kunnen we onze omgeving op aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Het Immanuëlhof is het eerste nieuwbouwproject in de Hoeksche Waard dat zo is ontwikkeld dat het rekening houdt met klimaatverandering en klimaatadaptief is ingericht.

Gezamenlijk ontwerp, inrichting en beheer van de tuin

Omdat het onderhoud van deze gemeenschappelijke tuin voor een deel bij de bewoners komt te liggen, was het erg belangrijk dat de bewoners helemaal achter het idee konden staan. Op verzoek van HW Wonen hebben zij, voordat de woning werd toegekend, een motivatiebrief geschreven. Hierin gaven zij aan wat duurzaamheid en een groene omgeving voor hen betekenen. En hoe ze hieraan willen en kunnen bijdragen. Na de toewijzing van de woningen hebben de bewoners samen met HW Wonen en de gemeente een plan gemaakt voor de inrichting en het beheer van de gemeenschappelijke tuin. Deze afspraken over het beheer worden nog samen met de bewoners door de gemeente vastgelegd in een overeenkomst.

Wethouder Piet van Leenen (Wonen) was namens zijn collega-wethouder Harry van Waveren (Openbare ruimte en Klimaatadaptatie) aanwezig bij de oplevering van de gemeenschappelijke tuin. Hij overhandigde de planten en kruiden voor in de bloembakken en hielp meteen een handje mee. Directeur-bestuurder Dennis Lausberg van HW Wonen deelde aan bewoners een aantal regentonnen, een insecten- en egelhotel en beplanting uit voor in de eigen tuinen. Zowel de tuinen als het openbaar groen zijn beplant met verschillende soorten bomen, planten en kruiden, die de biodiversiteit versterken en bijvoorbeeld insecten lokken en voeden.

Een fijne woonomgeving die rekening houdt met klimaatverandering

Piet van Leenen: “Tussen de woningen is de gemeenschappelijke tuin aangelegd op openbare grond. Het is een klimaatvriendelijke tuin met weinig verharding. Hierdoor trekt regenwater makkelijk de grond in waar het langer wordt vastgehouden. Een speciaal aangelegde wadi, een groene kuil in het gras, bergt overtollig regenwater bij hevige buien. Dit is de eerste keer dat inwoners een stukje beheer van de openbare ruimte overnemen van de gemeente. We gaan dit aankomende tijd vaker doen. De ervaring die we nu opdoen in het gezamenlijke beheer, nemen we dan ook mee in het opstellen van de plannen.”

Een andere klimaatadaptatieve maatregel aan de buitenzijde van de woningen aangrenzend aan de voortuinen, is een ingegraven strook voor waterberging. In deze infiltratiestrook wordt water afkomstig vanaf het dak en de tuinen opgevangen en vastgehouden. Bij warm weer verdampt dit en wordt de aarde van de bloembakken boven de strook vochtig gehouden. Water geven op warme dagen is dan veel minder vaak nodig. In de brandgang achter de woningen hebben ondergrondse waterkratten eenzelfde functie voor de opslag van regenwater afkomstig van de (schuur)daken. Overtollig water wordt zo langzaam afgevoerd naar het openbaar water.

Dennis Lausberg is trots op deze nieuwe, toekomstbestendige buurt: “We vinden het belangrijk om mensen een fijne plek te bieden om te wonen. Een groene buitenruimte heeft een bewezen positieve invloed op hoe je je voelt. En groen geeft verkoeling bij heet weer. Met de verscheidenheid aan beplanting, die ook insecten en vogels aantrekt, is deze buurt een aanwinst voor de bewoners én voor de natuur!”