Terug naar het overzicht

Betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

U kunt nu reageren op het advies van APPM.

Op maandag 20 september organiseerden wij de tweede digitale participatieavond over het verbeteren van de ontsluiting van Hoeksche Waard zuidwest. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen. Tijdens deze avond presenteerde adviesbureau APPM haar bevindingen tot nu toe en gaf een advies over een mogelijke oplossing. APPM sprak in de afgelopen periode met diverse partijen zoals dorpsverenigingen, belangengroepen, ondernemers en inwoners. Ook de eerder uitgevoerde
onderzoeken en opgehaalde informatie die wij kregen tijdens de eerste participatieavond op 8 juli verwerkte zij in hun advies.

Graag ontvangen wij uw reactie op het advies

Dit kan door het invullen van een korte vragenlijst. De presentatie van APPM en de vragenlijst vindt u op de pagina Hoeksche Waard zuidwest. Invullen kan tot en met 31 oktober 2021. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.