Terug naar het overzicht

Betaaldatum uitkeringen verandert per oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf oktober 2021 betaalt gemeente Hoeksche Waard de uitkeringen rond de 24e van de maand uit in plaats van aan het begin van de volgende maand zoals nu het geval is. De nieuwe betaaldatum sluit zo beter aan op de betaling van de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld huur, energiekosten en ziektekostenverzekering. Deze rekeningen moeten meestal voor het einde van de maand betaald worden. Om uitkeringsgerechtigden goed te betrekken en begeleiden bij deze verandering gaat de nieuwe betaaldatum pas in oktober in. Alle inwoners van de Hoeksche Waard die een uitkering krijgen vanuit de participatiewet, IOAW of IOAZ hebben inmiddels een brief ontvangen. De wijziging komt voort uit een advies van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviseerde het college om de betaaldatum te wijzigen zodat deze beter aansluit op betalingsverplichtingen van inwoners. Het college besloot om dit advies over te nemen.

Makkelijker wijzigingen doorgeven via Mijn Inkomen

Een kleine groep inwoners met een uitkering moet maandelijks doorgeven welke inkomsten zij hebben. Zij kunnen voor de nieuwe betaaldatum vaak nog geen bewijsstuk aanleveren van de inkomsten over die maand. Ook zij krijgen hun uitkering rond de 24e overgemaakt. Dat gaat dan op basis van een indicatie. Voor hen wordt het vanaf oktober makkelijker om inkomenswijzigingen door te geven. Zij kunnen dat dan ook online via Mijn Inkomen doen.